Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
Плевен, 01.04.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на „МБАЛ –КНЕЖА” ЕООД при Община Кнежа, Област Плевен за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпило е предложение от Кмета на Община Кнежа с изх.№3700-48 от 31.03.2021г.,  заведено в РИК - Плевен с вх. № 441 от 31.03.2021 г, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на  подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Кнежа, Област Плевен.

 

             На основание чл. 72 ал. 1, т.4  и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 
№ 2117-НС/22.02.2021 г. на ЦИК и  Заповед на кмета на Община Кнежа № 70/26.03.2021г., Районна избирателна комисия – Плевен

 

 

Р Е Ш И :

 

            Назначава съставите на СИК 153900022  и 153900023 на територията на община Кнежа при произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение :

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:56 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения