Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 191-НС
Плевен, 01.04.2021

ОТНОСНО: Формиране на единните номера и назначаване съставите на ПСИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Със Заповед на Кмета на Община Червен бряг  № РД-09-170/01.04.2021г. е образувана един брой подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина,съгласно Закона за здравето на територията на Община Червен бряг за произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски. Постъпило е предложение от Кмета на Община Червен бряг с № 94-00-20 от 01.04.2021г.,  заведено в РИК - Плевен с вх. № 495 от 01.04.2021 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състава на Подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Червен бряг, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на  подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Плевен, Област Плевен.

 

 

   На основание чл. 72 ал. 1, т. 6  от Изборния кодекс, Решение 
№ 2117-НС/22.02.2021 г. на ЦИК и  Заповед на кмета на Община Червен бряг  № РД-09-170/01.04.2021г., Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваната един брой подвижна избирателна секция на територията на Община Червен бряг– 153700043 за произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски и назначава съставите на ПСИК при произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение :

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:56 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения