Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 192-НС
Плевен, 01.04.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в ОБЩИНА БЕЛЕНЕ за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от ПП „ГЕРБ“ с вх. № 439/31.03.2021г.,  и КОАЛИЦИЯ ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” с вх.№465/01.04.2021г. на РИК,  и ПП „ВОЛЯ” с вх.№366/29.03.2021г. и 450 /31.03.2021г. на РИК за промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община БЕЛЕНЕ според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, или квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ИК, РИК-Плевен

Р Е Ш И:

 

от квотата на ПП „ГЕРБ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 150300001

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150300001, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2. НАЗНАЧАВА член на СИК  150300001, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

1.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150300001, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.4. НАЗНАЧАВА член на СИК  150300001, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150300004

2.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 150300004, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2. НАЗНАЧАВА председател на СИК  150300004, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

2.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150300004, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.4. НАЗНАЧАВА член на СИК  150300004, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150300007

3.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 150300007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

3.2. НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  150300007, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150300008

4.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150300008, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.2. НАЗНАЧАВА член на СИК  150300008, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150300016

5.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 150300016, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.2. НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  150300016, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

5.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150300016, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.4. НАЗНАЧАВА член на СИК  150300016, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

5.5.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150300016, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.6. НАЗНАЧАВА член на СИК  150300016, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

От квотата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 150300001

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150300001, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2. НАЗНАЧАВА член на СИК  150300001, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150300003

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150300003, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2. НАЗНАЧАВА член на СИК  150300003, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

От квотата на ПП ”ВОЛЯ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 150300010

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150300010, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2. НАЗНАЧАВА член на СИК  150300010, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150300006

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150300006, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2. НАЗНАЧАВА член на СИК  150300006, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150300016

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150300016, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2. НАЗНАЧАВА член на СИК  150300016, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

 УТВЪРЖДАВА актуален към 01.04.2021г. списък със съставите на СИК в Община БЕЛЕНЕ.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:58 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения