Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 194-НС
Плевен, 01.04.2021

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на СИК на територията на „МБАЛ” -Червен бряг в COVID отделение, Област Плевен за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Със Заповед на Кмета на Община Червен бряг  № 173/01.04.2021г., заведена в РИК - Плевен с вх. № 493 от 01.04.2021 г., е образувана един брой  избирателна  секция на територията на „МБАЛ” -Червен бряг в COVID отделение за произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

  

На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 1974-НС от 02.02.2021 г. на ЦИК и  Заповед на Кмета на Община Червен бряг  № 173/01.04.2021г, Районна избирателна комисия - Плевен

 

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образувана един брой  избирателна  секция на територията на „МБАЛ” -Червен бряг в COVID отделение, както следва - 153700040 с адрес гр. Червен бряг, ул.”Яне Сандански” №61, фоайе на 6 етаж във Вътрешно отделение за произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:01 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения