Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 199-НС
Плевен, 02.04.2021

ОТНОСНО: Формиране на единните номера и назначаване съставите на ПСИК на територията на Община Плевен, Област Плевен за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Със Заповед на Кмета на Община Плевен № РД-10--342/31.03.2021г. са образувани три броя подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация,съгласно Закона за здравето на територията на Община Плевен за произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски. Постъпило е предложение от Кмета на Община Плевен с № ИЗБ-2-92-7313-1 от 01.04. 2021г.,  заведено в РИК - Плевен с вх. № 475 от 01.04.2021 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състава на Подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Плевен, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на  подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Плевен, Област Плевен.

 

 

   На основание чл. 72 ал. 1, т. 6  от Изборния кодекс, Решение 
№ 2117-НС/22.02.2021 г. на ЦИК и  Заповед на Кмета на Община Плевен  № 279/01.04.2021г., Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваните подвижни избирателни секции на територията на Община Плевен– 152400136, 152400137 и 152400138 за произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски и назначава съставите на ПСИК при произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение :

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 03.04.2021 в 13:28 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения