Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 02–НС
Плевен, 13.02.2021

ОТНОСНО: реквизити и начин на защита на печата на Районна избирателна комисия Плевен в изборите за народни представители на 4 април 2021г.

На основание чл.64 от Изборния кодекс и във връзка с Решение
№1981-НС/3.02.2021г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия Плевен

            Р Е Ш И:

 1. Печатът Районна избирателна комисия Плевен е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „РИК ПЛЕВЕНСКИ 15“. В пръстена се изписва текстът „Избори НС 2021“.
 2. Броят на печатите за Районна избирателна комисия Плевен е 3 (три).
 3. Районна избирателна комисия Плевен определя своя член Петър Жеков,който да участва в маркирането по уникален начин печатите на комисията.
 4. На първото заседание на РИК(след получаването на печатите) председателят и определения с решение на комисията член ги маркират по уникален начин.

За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 13.02.2021 в 11:13 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения