Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 201–НС
Плевен, 02.04.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпило е предложение от ПП ”ГЕРБ” с вх.№505/02.04.2021г. на РИК;  от Колиция „БСП за България” с вх.№510/02.04.2021г. на РИК за промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община Гулянци според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, или квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ИК, РИК-Плевен

 

                                                          Р Е Ш И:

От квотата на ПП”ГЕРБ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800004

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150800004, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  150800004, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800006

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150800006, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  150800006, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800006

3.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 150800006, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  150800006, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800007

4.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 150800007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

4.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК  150800007, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800007

5.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150800007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

5.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  150800007, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800008

8.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 150800008, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

8.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК  150800008, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800008

9.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150800008, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

9.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  150800008, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800013

10.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150800013, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

10.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  150800013, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800014

11.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150800014, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

11.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  150800014, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800014

12.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150800014, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

12.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  150800014, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800017

13.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 150800014, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

13.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК  150800014, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800018

14.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150800018, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

14.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  150800018, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800018

15.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 150800018, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

15.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  150800018, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800020

16.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150800020, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

16.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  150800020, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800020

17.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 150800020, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

17.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  150800020, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

От квотата на БСП

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800003

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150800003, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  150800003, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

УТВЪРЖДАВА актуален към 02.04.2021г. списък със съставите на СИК в Община Гулянци.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:14 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения