Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 204–НС
Плевен, 02.04.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в ОБЩИНА ПЛЕВЕН за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения за промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община Плевен според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, или квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 1. от ПП „ДПС” с вх. № 541/02.04.2021г.
 2. от КОАЛИЦИЯ ”БСП за БЪЛГАРИЯ” с вх.№506 и 519 от 02.04.21г. на РИК
 3. от ПП „ВОЛЯ”/ с вх.№547/02.04.21г. на РИК
 4. от ПП ”ГЕРБ” с вх.№438/02.04.21г. на РИК
 5. от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” /ВМРО/ с вх.№540; 536/01.04.2021г.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ИК, РИК-Плевен

 

Р Е Ш И:

от КОАЛИЦИЯ”БСП за БЪЛГАРИЯ”

1.ПРОМЯНА в СИК 152400033

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400033, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400033, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

2.ПРОМЯНА в СИК 152400057

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400057, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400057, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

3.ПРОМЯНА в СИК 152400092

3.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400092, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400092, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

4.ПРОМЯНА в СИК 152400122

4.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400122, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400122, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.ПРОМЯНА в СИК 152400120

5.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400120, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400120, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400037

6.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400037, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400037, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400231

7.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400231, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

7.2.НАЗНАЧАВА член  на СИК 152400231, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400204

8.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

8.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

8.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

8.4.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

8.5.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

8.6.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400205

9.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

9.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

9.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

9.4.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400206

10.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

10.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

10.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

10.4.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

10.5.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

10.6.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400042

11.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400042, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

11.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400042, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

От ПП „ДПС”

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400232

12.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400232, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

12.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400232, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400211

13.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400211, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

13.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400211, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400213

14.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400213, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

14.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400213, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400049

15.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400049, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

15.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400049, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400023

16.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400023, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

16.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400023, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400010

17.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400010, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

17.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400010, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400124

18.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400124, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

18.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400124, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

От ПП „ГЕРБ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400007

19.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

19.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400017

20.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400017, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

20.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400017, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400020

21.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400020, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

21.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400020, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400033

22.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400033, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

22.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400033, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400055

23.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400055, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

23.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400055, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400061

24.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400061, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

24.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400061, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

25.ПРОМЯНА в СИК 152400063

25.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400063, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

25.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400063, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400067

25.1.ОСВОБОЖДАВА членна СИК 152400067, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

25.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400067, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400066

26.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400066, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

26.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400066, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400087

27.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400087, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

27.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400087, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400125

28.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400125, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

28.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400125, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400112

29.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400112, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

29.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400112, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

29.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400112, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

29.4.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400112, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400106

30.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400106, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

30.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400106, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

30.3.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400106, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

30.4.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400106, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400118

31.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400118, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

31.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400118, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение;

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400099

32.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400099, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

32.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400099, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400124

33.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400124, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

33.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400124, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

33.3.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400124, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

33.4.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400124, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400127

34.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400127, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

34.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400127, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400125

35.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400125, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

35.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400125, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400126

36.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400126, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

36.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400126, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400123

37.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400123, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

37.3.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400123, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

37.4.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400123, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

37.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400123, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400051

38.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400051, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

38.3.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400051, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400060

39.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400060, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

39.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400060, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400028

40.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400028, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

40.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400028, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400120

41.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400120, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

41.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400120, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

41.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400120, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

41.4.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400120, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400226

42.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400226, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

42.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400226, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400122

43.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400122, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

43.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400122, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400121

44.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400121, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

44.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400121, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

44.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400121, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

44.4.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400121, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

44.5.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400121, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

44.6.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400121, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400115

45.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400115, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

45.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400115, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400116

46.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

46.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

46.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

46.4.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

46.5.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

46.5.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400117

47.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400117, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

47.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400117, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

От „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400017

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400017, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400017, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400225

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400225, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400225, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400204

3.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

ПП”ВОЛЯ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400017

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400017, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 15240017, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400019

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400019, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400019, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400028

3.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400028, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400028, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400029

4.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400029, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400029, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400087

5.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400087, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400087, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400204

6.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400206

7.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

7.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

7.3.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

7.4.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

От Коалиция ”ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400117

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400117, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400117, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

   УТВЪРЖДАВА актуален към 01.04.2021г. списък със съставите на СИК в Община ПЛЕВЕН.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:17 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения