Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 205–НС
Плевен, 02.04.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от ПП „ДПС” с вх.№520/02.04.2021г. за промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община Червен бряг според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, или квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ИК, РИК-Плевен

                                                          Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700036

1.1.ОСВОБОЖДАВА Председател на СИК 153700036, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК  153700036, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

1.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700036, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.4.НАЗНАЧАВА член на СИК  153700036, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700033

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700033, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  153700033, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700037

3.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700002, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  15370003, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

3.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 153700037, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  153700037, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в ПСИК 153700041

 

1.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на ПСИК 153700041, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  153700041, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700002

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700002, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК  153700039, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

             УТВЪРЖДАВА актуален към 02.04.2021г. списък със съставите на СИК в Община Червен бряг.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:17 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения