Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 207–НС
Плевен, 02.04.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в ОБЩИНА БЕЛЕНЕ за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” с вх.№522 /02.04.2021г. на РИК за промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община БЕЛЕНЕ според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, или квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ИК, РИК-Плевен

Р Е Ш И:

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 150300002

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150300002, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2. НАЗНАЧАВА член на СИК  150300002, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150300007

2.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 150300007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2. НАЗНАЧАВА председател на СИК  150300007, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 УТВЪРЖДАВА актуален към 02.04.2021г. списък със съставите на СИК в Община БЕЛЕНЕ.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:18 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения