Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 209–НС
Плевен, 02.04.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в ОБЩИНА НИКОПОЛ за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от ПП“ВОЛЯ“ с вх.№547/2.04.21г. на РИК за промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община Никопол според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, или квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ИК, РИК-Плевен

 

                                                          Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100001

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152100001, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  152100001, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100004

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152100004, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  152100004, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в ПСИК 152100004

3.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152100004, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  152100004, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100007

4.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152100007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

4.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152100007, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100007

5.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152100007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

5.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152100007, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100008

6.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152100008, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

6.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  152100008, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100009

7.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152100009, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

7.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  152100009, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100012

8.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152100012, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

8.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  152100012, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100016

9.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152100016, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

9.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  152100016, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

 УТВЪРЖДАВА актуален към 02.04.2021г. списък със съставите на СИК в Община Никопол.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 02.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения