Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 211-НС
Плевен, 03.04.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в ОБЩИНА ПЛЕВЕН за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения за промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община Плевен според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, или квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 1. от ПП ”ГЕРБ” с вх.№559; 600; 618/03.04.21г. на РИК
 2. от КОАЛИЦИЯ”БСП за БЪЛГАРИЯ” с вх.№579; 596;601/03.04.21г. на РИК
 3. ПП”ВОЛЯ” с вх.№589; 580;607;/03.04.21г. на РИК
 4. от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” /ВМРО/ с вх.№574/03.04.2021г., вх.№582; 568; 540/03.04.2021г.;
 5. КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” /НФСБ/ с вх.№577/03.04.21г;
 6. ПП ”ДПС” С ВХ.№611/03.04.21

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ИК, РИК-Плевен

 

Р Е Ш И:

от КОАЛИЦИЯ”БСП за БЪЛГАРИЯ”

1.ПРОМЯНА в СИК 152400231

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400231, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400231, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

2.ПРОМЯНА в СИК 152400233

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400233, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400233, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

3.ПРОМЯНА в СИК 152400095

3.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400095, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400095, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

4.ПРОМЯНА в СИК 152400136

4.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400136, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400136, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.ПРОМЯНА в ПСИК 152400122

5.1.ОСВОБОЖДАВА член на ПСИК 152400122, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.2.НАЗНАЧАВА член на ПСИК 152400122, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.ПРОМЯНА в СИК 152400120

6.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400120, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.2.НАЗНАЧАВА секретар на ПСИК 152400120, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 

От ПП „ГЕРБ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400010

1.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400010, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400010, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400096

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400096, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400096, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400009

2.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400009, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400009, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400093

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400093, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400093, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400072

3.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400072, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400072, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400073

4.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400073, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400073, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

5.ПРОМЯНА в СИК 152400078

5.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400078, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400078, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400103

6.1.ОСВОБОЖДАВА член СИК 152400103, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400103, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400102

7.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400102, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

7.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400102, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400235

8.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400235, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

8.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400235, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400078

9.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400078, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

9.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400078, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400117

10.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400117, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

10.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400117, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

10.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400112, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

10.4.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400112, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400077

11.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400077, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

11.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400077, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400076

12.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400076, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

12.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400076, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400073

13.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400073, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

13.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400073, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение;

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400079

14.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400079, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

14.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400079, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400019

15.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400019, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

15.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400019, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400094

15.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400019, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

15.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400019, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400100

16.1.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400100, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400045

17.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400045, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

17.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400045, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400075

18.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

18.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400079

19.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400079, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

19.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400079, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400204

20.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

20.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400076

21.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400076, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

21.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400076, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400077

22.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400077, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

22.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400077, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400109

23.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400109, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

23.3.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400109, съгласно горепосоченото  заявление и анулира и23.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400109, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

23.4.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400109, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400116

24.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

24.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400138

25.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400138, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

25.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

От „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”ВМРО

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400117

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400217, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400217, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400218

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400218, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400218, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. 3. ПРОМЯНА в СИК 152400047

3.1. ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400047, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

3.2. НАЗНАЧАВА член на СИК 152400047, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

От КП ”ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”/ПП”НФСБ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400234

1.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

От ПП”ВОЛЯ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400003

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400003, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400003, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400025

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400025, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400025, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400088

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400088, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400088, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400008

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400008, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400008, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

   УТВЪРЖДАВА актуален към 03.04.2021г. списък със съставите на СИК в Община ПЛЕВЕН.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:52 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения