Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 212–НС
Плевен, 03.04.2021

ОТНОСНО: формиране на единните номера и назначаване съставите на ПСИК на територията на Община Плевен, Област Плевен за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Със Заповед на Изпълнителният Директор на МБАЛ”Сърце и мозък” ЕАД – гр.Плевен ,община Плевен  № ИЗБ-2-26-6093-3/30.03.2021г. е образувана един брой подвижна избирателна секция на територията на Община Плевен за произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски. Към писмото е представено писмено предложение за състава на Подвижната секционна избирателна комисия на територията на МБАЛ”Сърце и мозък” ЕАД – гр.Плевен, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на  подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Плевен, Област Плевен.

 

 

   На основание чл. 72 ал. 1, т. 6  от Изборния кодекс, Решение 
№ 2117-НС/22.02.2021 г. на ЦИК и  Заповед на Изпълнителният Директор на МБАЛ”Сърце и мозък” ЕАД – гр.Плевен ,община Плевен  № ИЗБ-2-26-6093-3/30.03.2021г., Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваната един брой подвижна избирателна секция на територията на МБАЛ”Сърце и мозък” ЕАД – гр.Плевен – 153700135 за произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски и назначава съставите на ПСИК при произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение :

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:52 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения