Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 220–НС
Плевен, 03.04.2021

ОТНОСНО: Сигнал от Юлиян Милчев Ненчев – областен координатор на гражданска платформа „Изправи се.БГ” и водач на листата на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН” за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

На   03.04.2021 година в 18.40 часа в деловодството на РИК – Плевен е постъпил сигнал с вх. № 610/03.04.2021 г., за твърдени нарушения на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс от страна на Кмета на Община град Кнежа г-н Илийчо Лачовски за провеждане на предизборна агитация, а именно държи мобилен телефон, като на задния капак се вижда лепенка, на която е отразен номер 28. Прави се искане да се наложи глоба на Кмета на Община град Кнежа г-н Илийчо Лачовски.

Сигнала е допустим, а разгледан по същество – неоснователен.

Видно от преписката, към момента на извършената проверка РИК – Плевен приема, че сигналът се основава и визира публикуването на материал в социалната мрежа фейсбук, а според § 1, т. 15 от ДР на ИК, не са медийни услуги социалните мрежи фейсбук, туитър и други подобни. Освен това, според § 1, т. 17 от ДР на ИК, посоченото изображение на снимката не представлява нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК, тъй като е налице липса на призив и апелиране за гласуване с конкретна бюлетина.

В случая разпространяването на изображения, текстове и аудио-визуални материали в социалните мрежи съгласно § 1, т. 15 от ДР на ИК са извън обхвата на контрол за проверка на законосъобразност от избирателните комисии съгласно Изборния кодекс и не подлежат на разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с ал. 2 от Изборния кодекс, РИК-Плевен, 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН сигнала подаден от Юлиян Милчев Ненчев – областен координатор на гражданска платформа „Изправи се.БГ” и водач на листата на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН” за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г. в Петнадесети избирателен  район – Плевенски.

Решението на РИК – Плевен, подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 03.04.2021 в 20:51 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения