Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 03–НС
Плевен, 13.02.2021

ОТНОСНО: наемане на технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК – Плевен за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

На основание чл.63 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с Решение
№1991-НС/5 февруари 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Плевен

     Р Е Ш И:

       1.Наема за специалист - технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на 7.2. от Решение №1991-НС/5 февруари 2021г. на ЦИК: М.*** В.*** Н.*** живуща в гр. Плевен, с ЕГН **********, считано от 13.02.2021г. до 14 дни включително от произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

      2.Определя на М.*** В.*** Н.*** живуща в гр. Плевен, с ЕГН **********, възнаграждение по т.7.2 и т.10 от Решение №1991-НС/5.02.2021г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.  

       3.Наема за специалист-технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на 7.2. от Решение №1991-НС/5 февруари 2021г. на ЦИК: В.*** Б.*** И.**, живуща в гр. Плевен, с ЕГН **********, считано от 13.02.2021г. до 14 дни включително от произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021г.    

       4.Определя на В.*** Б.*** И.***, живуща в гр. Плевен, с ЕГН **********, възнаграждение по т.7.2 и т.10 от Решение №1991-НС/5.02.2021г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.  

       5.Наема за специалист-технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на 7.2. от Решение №1991-НС/5 февруари 2021г. на ЦИК: Н.*** К.*** Д.***, живуща в гр. Плевен, с  ЕГН **********, считано от 13.02.2021г. до 14 дни включително от произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021г.    

        6.Определя на Н. К. Д., живуща в гр. Плевен, с ЕГН **********, възнаграждение по т.7.2 и т.10 от Решение №1991-НС/5.02.2021г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.

       7.Наема за специалист-технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на 7.2. от Решение №1991-НС/5 февруари 2021г. на ЦИК: В.*** Ц.*** А.***, живуща в гр. Плевен, с ЕГН **********, считано от 13.02.2021г. до 14 дни включително от произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021г.    

        8.Определя на В.*** Ц.*** А.***, живуща в гр. Плевен, с ЕГН **********, възнаграждение по т.7.2 и т.10 от Решение №1991-НС/5.02.2021г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.

  

     Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна  комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 13.02.2021 в 11:15 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения