Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 04–НС
Плевен, 13.02.2021

ОТНОСНО: наемане на технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК – Плевен за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

На основание чл.63 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с Решение
№1991-НС/5 февруари 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Плевен

     Р Е Ш И:

       1.Наема за специалист - експерт към РИК – Плевен по смисъла на 7.1. от Решение №1991-НС/5.02.2021г. на ЦИК:Д.*** Г.*** Х.***, живущ в гр.Плевен, с ЕГН:***, считано от 13.02.2021г. до 14 дни включително от произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021г.

      2.Определя на  Д.*** Г.*** Х.***, живущ в гр.Плевен, с ЕГН:***възнаграждение по т.7.1 и т.10 от Решение №1991-НС/5.02.2021г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.  

       3.Наема за специалист - експерт към РИК – Плевен по смисъла на 7.1.  от  Решение №1991-НС/5.02.2021г. на ЦИК:В.*** В.*** С.***, живущ в гр.Плевен, с ЕГН: ***, считано от 13.02.2021г. до 14 дни включително от произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021г.   

       4.Определя на  В.*** В.*** С.***, живущ в гр.Плевен, с ЕГН: ***възнаграждение по т.7.1 и т.10 от Решение №1991-НС/5.02.2021г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.  

     Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна  комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 13.02.2021 в 11:16 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения