Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Плевен, 01.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ” за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

Постъпило е Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК с  вх. № 83 от 01.03.2021г.  в РИК –Плевен от Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”, подадено от Митю Николов Димов, упълномощен от Костадин Тодоров Костадинов, представляващ Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ” заведено под № 20 в 11,06 ч. на 01.03.2021г. във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г. по чл.255, ал. 1 от ИК, в 15-ти Плевенски многомандатен избирателен район. Партията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г.  с Решение № 2056-НС от 15.02.2021г. на ЦИК. Към предложението са приложени:

 

 1. Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК., във връзка с чл.3, ал.3 от ИК – 8 броя;
 2. Пълномощно -1 бр;

 

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 1999-НС от 09.02.2021г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

   1.Регистрира кандидатската листа на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ” за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г. в Петнадесети избирателен  район – Плевенски в състав и подредба, както следва:

 

 

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Постоянен адрес

1

Николай Георгиев Дренчев

**********

***********************************************

2

Данаил Николаев Раденцов

**********

***********************************************

3

Милен Николаев Маринов

**********

***********************************************

4

Ангел Христов Мавровски

**********

***********************************************

5

Ивелин Първанов Първанов

**********

***********************************************

6

Захари Величков Дончев

**********

***********************************************

7

Огнян Драгомиров Иванов

**********

***********************************************

8

Николай Николов Маринов

**********

***********************************************

 

 

 1. Всяко от лицата по т.1 да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

 

 1. На всяко от лицата по т.1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал.1, т.7 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  в тридневен срок от обявяването.  

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 01.03.2021 в 18:34 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения