Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 52-НС
Плевен, 01.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ - ВОЛЯ И НФСБ” за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

Постъпило е Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК с  вх. № 85 от 01.03.2021г.  в РИК –Плевен от Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ -ВОЛЯ И НФСБ” подадено от Емил Тодоринов Диковски, преупълномощен от Пламен Трифонов Христов, пълномощник на Веселин Найденов Марешки, представляващ Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ -ВОЛЯ И НФСБ”, заведено под № 22 в 11,27 ч. на 01.03.2021г. във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г. по чл.255, ал. 1 от ИК, в 15-ти Плевенски многомандатен избирателен район. Коалицията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г.  с Решение № 2040-НС от 12.02.2021г. на ЦИК. Към предложението са приложени:

 

 1. Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК., във връзка с чл.3, ал.3 от ИК – 18 броя;
 2. Пълномощно -2 бр;

 

 

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 1999-НС от 09.02.2021г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

   1.Регистрира кандидатската листа на Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ - ВОЛЯ И НФСБ” за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г. в Петнадесети избирателен  район – Плевенски в състав и подредба, както следва:

 

 

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Постоянен адрес

1

Полина Цветославова Цанкова-Христова

*********

******************************************************

2

Димитър Карамфилов Карамфилов

*********

******************************************************

3

Петко Илиев Събев

*********

******************************************************

4

Людмил Любенов Личков

*********

******************************************************

5

Алберт Николов Илиев

*********

******************************************************

6

Николай Иванов Дамяновски

*********

******************************************************

7

Ибрям Шериф Мусов

*********

******************************************************

8

Аза Борисовна Козовска

*********

******************************************************

9

Момчил Денев Иванов

*********

******************************************************

10

Румен Проданов Йорданов

*********

******************************************************

11

Ивайло Ильов Петров

*********

******************************************************

12

Цецко Константинов Босев

*********

******************************************************

13

Андриан Маринов Георгиев

*********

******************************************************

14

Мая Стефанова Аспарухова

*********

******************************************************

15

Светослав Ивайлов Радуловски

*********

******************************************************

16

Каприел Харутюнов Папазян

*********

******************************************************

17

Сашо Матеев Матеев

*********

******************************************************

18

Емил Божидаров Янков

*********

******************************************************

 

 

 

 1. Всяко от лицата по т.1 да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

 

 1. На всяко от лицата по т.1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал.1, т.7 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  в тридневен срок от обявяването.  

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 01.03.2021 в 18:34 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения