Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 58-НС
Плевен, 02.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН” за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

Постъпило е Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК с  вх. № 95 от 01.03.2021г.  в РИК –Плевен от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН” подадено от Юлиян Милчев Ненчев, упълномощен от Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов, представляващи Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН”, заведено под № 27 в 17,00 ч. на 01.03.2021г. във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г. по чл.255, ал. 1 от ИК, в 15-ти Плевенски многомандатен избирателен район. Коалицията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г.  с Решение № 2018-НС от 11.02.2021г. на ЦИК. Към предложението са приложени:

 

 1. Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК., във връзка с чл.3, ал.3 от ИК – 18 броя;
 2. Пълномощно -1 бр;

 

 

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 1999-НС от 09.02.2021г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

   1.Регистрира кандидатската листа на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН” за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г. в Петнадесети избирателен  район – Плевенски в състав и подредба, както следва:

 

 

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Постоянен адрес

1

Юлиян Милчев Ненчев

**************

**************

2

Емил Кирилов Райков

**************

**************

3

Момчил Недялков Спасов

**************

**************

4

Данка Василева Николова

**************

**************

5

Стефан Димитров Петков

**************

**************

6

Илия Николов Николов

**************

**************

7

Цветомира Филадинова Добрева

**************

**************

8

Момчил Бориславов Няголов

**************

**************

9

Радосвета Василева Маджарова-Вълчева

**************

**************

10

Нора Анчева Симеонова

**************

**************

11

Наталия Христова Петрова

**************

**************

12

Валерия Василева Джунева

**************

**************

13

Митко Величков Мотов

**************

**************

14

Любка Живкова Бумбарова

**************

**************

15

Пламен Дилов Дилов

**************

**************

16

Явор Георгиев Янков

**************

**************

17

Мелиса Людмилова Асенова

**************

**************

18

Димитър Цветанов Стефанов

**************

**************

 

 

 1. Всяко от лицата по т.1 да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

 

 1. На всяко от лицата по т.1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал.1, т.7 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  в тридневен срок от обявяването.  

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 02.03.2021 в 18:02 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения