Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 06–НС
Плевен, 17.02.2021

ОТНОСНО: определяне на числения състав на секционните избирателни комисии /СИК/ в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г.

 

 

   На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и чл. 92, ал. 3, ал.4, ал. 6, ал.7 и ал.9 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК и заповеди на кметове на общини в Област Плевен за образуване на секции:

 

Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

 1. Определя общия брой на членовете на секционните избирателни комисии в Петнадесети изборен район-Плевенски в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г. на 3176 членове в 374 бр. СИК, разпределени по общини и секции, както следва:

 

1.1. За Община Белене определя общ брой 123 членове на СИК, разпределени в 15 секции, както следва:

1.1.1. Избирателна секция № 001, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.1.2. Избирателна секция № 002, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 члена;

1.1.3. Избирателна секция № 003, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов”- 9 члена;

1.1.4. Избирателна секция № 004, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.1.5. Избирателна секция № 005, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.1.6. Избирателна секция № 006, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.1.7. Избирателна секция № 007, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 члена;

1.1.8. Избирателна секция № 008, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 члена;

1.1.9. Избирателна секция № 009, с. Деков, ул. “Неделчо Георгиев” № 9, кметството - 7 члена;

1.1.10. Избирателна секция № 010, с. Татари, ул. “Георги Димитров” № 59, ОУ “Отец Паисий” - 7 члена;

1.1.11. Избирателна секция № 011, с. Петокладенци, ул. “Осъм” № 3, кметството - 7 члена;

1.1.12. Избирателна секция № 012, с. Кулина вода, ул. “Георги Димитров” № 45, НЧ “Изгрев” - 7 члена;

1.1.13. Избирателна секция № 013, с. Бяла вода, ул. “Васил Левски” № 50а, автобусна спирка (помещение №1)  - 7 члена;

1.1.14. Избирателна секция № 015, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 7 члена;

1.1.15. Избирателна секция № 016, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена.

 

1.2. За Община Гулянци определя общ брой 164 членове на СИК, разпределени в 20 секции, както следва:

1.2.1. Избирателна секция № 001, гр. Гулянци, ул. “Г. С. Раковски” № 19, СУ “Хр. Смирненски” - 9 члена;

1.2.2. Избирателна секция № 002, гр. Гулянци, ул. “Г. С. Раковски” № 19, СУ “Хр. Смирненски” - 9 члена;

1.2.3. Избирателна секция № 003, гр. Гулянци, ул. “Васил Левски” № 36А, стая в Център за обществена подкрепа - 9 члена;

1.2.4. Избирателна секция № 004, гр. Гулянци, ул. “Васил Левски” № 36А, стая в Център за обществена подкрепа - 9 члена;

1.2.5. Избирателна секция № 005, с. Шияково, ул. “Александър Стамболийски” № 2, читалище “Васил Левски” - 7 члена;

1.2.6. Избирателна секция № 006, с. Крета, ул. “Александър Стамболийски” № 19, читалище “Пробуда” - 7 члена;

1.2.7. Избирателна секция № 007, с. Ленково, ул. “Ленко Мишев” № 50А, младежки клуб  - 7 члена;

1.2.8. Избирателна секция № 008, с. Милковица, ул. “Яворов” № 10, ОУ “Хр. Ботев” - 9 члена;

1.2.9. Избирателна секция № 009, с. Милковица, ул. “Яворов” № 10, ОУ “Хр. Ботев” - 9 члена;

1.2.10. Избирателна секция № 010, с. Долни Вит, ул. “Коста Златарев” № 2, НУ “Васил Левски” - 7 члена;

1.2.11. Избирателна секция № 011, с. Сомовит, ул. “Дунав”№1, ресторант „Дунав” - 9 члена;

1.2.12. Избирателна секция № 012, с. Брест, ул. “Странджа” № 39, ОУ “Хр. Ботев” - 9 члена;

1.2.13. Избирателна секция № 013, с. Брест, пл. “Демокрация”, кметството - 9 члена;

1.2.14. Избирателна секция № 014, с. Брест, ул. “Отец Паисий” № 4, ДГ “Щастливо детство” - 9 члена;

1.2.15. Избирателна секция № 015, с. Гиген, ул. “Асен Златаров” № 10, СУ “Асен Златаров” - 9 члена;

1.2.16. Избирателна секция № 016, с. Гиген, ул. “Асен Златаров” № 10, СУ “Асен Златаров” - 9 члена;

1.2.17. Избирателна секция № 017, с. Гиген, ул. “Асен Златаров” № 10, СУ “Асен Златаров”  – 7 члена;

1.2.18. Избирателна секция № 018, с. Искър, ул. “Васил Левски” № 30, салон на детска градина - 7 члена;

1.2.19. Избирателна секция № 019, с. Загражден, ул. “Г. Димитров” № 7, ритуална зала на кметството - 7 члена;

1.2.20. Избирателна секция № 020, с. Дъбован, ул. “Янтра” №1 ДГ „Калинка”-7 члена;

 

1.3. За Община Долна Митрополия определя общ брой 257 членове на СИК, разпределени в 33 секции, както следва:

1.3.1. Избирателна секция № 001, с. Байкал, ул. “Георги Димитров” № 39, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена;

1.3.2. Избирателна секция № 002, с. Биволаре, пл. “Освобождение” № 1, НЧ “Пробуда -1927” - 7 члена;

1.3.3. Избирателна секция № 003, с. Божурица, ул. “Христо Ботев” № 2, ОУ “Христо Ботев” - 9 члена;

1.3.4. Избирателна секция № 004, с. Брегаре, ул. “Георги Димитров” № 86, кметството - 7 члена;

1.3.5. Избирателна секция № 005, с. Горна Митрополия, ул. “Иван Рилски” № 4, филиал на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.3.6. Избирателна секция № 006, с. Горна Митрополия, ул. “Георги Димитров” № 3, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена;

1.3.7. Избирателна секция № 007, с. Горна Митрополия, ул. “Васил Априлов” № 6, ДГ “Незабравка” - 7 члена;

1.3.8. Избирателна секция № 008, с. Гостиля, ул. “Георги Димитров” № 61А, НЧ “Г. С. Раковски-1927” - 7 члена;

1.3.9. Избирателна секция № 009, гр. Долна Митрополия, ул. “Мизия” № 1А, клуб на пенсионера и инвалида - 9 члена;

1.3.10. Избирателна секция № 010, гр. Долна Митрополия, ул. “Трети март” № 29А, СУ “Васил Априлов” - 9 члена;

1.3.11. Избирателна секция № 011, гр. Долна Митрополия, ул. “Цоню Матев” № 3, общинска сграда - 9 члена;

1.3.12. Избирателна секция № 012, гр. Долна Митрополия, ул. “Цоню Матев” № 3, общинска сграда - 9 члена;

1.3.13. Избирателна секция № 013, с. Комарево, ул. “Уилям Гладстоун” № 5, НЧ “Наука -1905” - 9 члена;

1.3.14. Избирателна секция № 014, с. Комарево, ул. “Хан Кубрат” № 29, магазин на ПК „Вит” - 7 члена;

1.3.15. Избирателна секция № 015, с. Крушовене, ул. “Девети септември” № 2, ОУ “Климент Охридски” - 7 члена;

1.3.16. Избирателна секция № 016, с. Крушовене, ул. “Георги Димитров” № 2, сграда на ПК ”Орач”  - 7 члена;

1.3.17. Избирателна секция № 017, с. Ореховица, пл. “Възраждане” № 1, ОУ “Хр. Смирненски” - 7 члена;

1.3.18. Избирателна секция № 018, с. Ореховица, пл. “Възраждане” № 9, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена;

1.3.19. Избирателна секция № 019, с. Ореховица, ул. “Иван Вазов” № 56,  магазин „Алийца”  - 7 члена;

1.3.20. Избирателна секция № 020, с. Победа, ул. “24-ти май” № 32, Клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена;

1.3.21. Избирателна секция № 021, с. Подем, пл. “Вит” № 3, кметството - 9 члена;

1.3.22. Избирателна секция № 022, с. Рибен, ул. “Кирил и Методий” № 72, филиал на ЦГ „Божур” - 9 члена;

1.3.23. Избирателна секция № 023, с. Славовица, ул. “П. К. Яворов” № 13, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена;

1.3.24. Избирателна секция № 024, с. Ставерци, ул. “Цанко Церковски” № 29, ОУ “Кирил и Методий” - 7 члена;

1.3.25. Избирателна секция № 025, с. Ставерци, пл. “Македония” № 2, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена;

1.3.26. Избирателна секция № 026, с. Ставерци, ул. “Бачо Киро” №1 , ЦГ “В. Иванов” - 7 члена;

1.3.27. Избирателна секция № 027, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена;

1.3.28. Избирателна секция № 028, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 7 члена;

1.3.29. Избирателна секция № 029, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 14, СУ “Евлоги Георгиев” -7 члена;

1.3.30. Избирателна секция № 030, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 96, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 7 члена;

1.3.31. Избирателна секция № 031, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 96, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена;

1.3.32. Избирателна секция № 032, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 14, СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена;

1.3.33. Избирателна секция № 033, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена.

 

1.4. За Община Долни Дъбник определя общ брой 171 членове на СИК, разпределени в 21 секции, както следва:

1.4.1. Избирателна секция № 001, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 151, ЦСОП “Леда Милева” - 9 члена;

1.4.2. Избирателна секция № 002, гр. Долни Дъбник, ул. “Васил Левски” № 30, НУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.3. Избирателна секция № 003, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 58, СУ “Христо Ботев” - 7 члена;

1.4.4. Избирателна секция № 004, гр. Долни Дъбник, ул. “Любен Каравелов” № 5, ДГ “Щастливо детство” - 9 члена;

1.4.5. Избирателна секция № 005, гр. Долни Дъбник, ул. “Хан Омуртаг” № 2а, НУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена;

1.4.6. Избирателна секция № 006, гр. Долни Дъбник, ул. “Генерал Ганецки” № 6, клуб на инвалида - 7 члена;

1.4.7. Избирателна секция № 007, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 58, СУ “Христо Ботев” - 7 члена;

1.4.8. Избирателна секция № 008, гр. с. Градина, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 2а, кметството - 9 члена;

1.4.9. Избирателна секция № 009, гр. с. Петърница, ул. “Георги Димитров” № 9, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.10. Избирателна секция № 010, с. Петърница, ул. “Георги Димитров” № 9, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.11. Избирателна секция № 011, с. Бъркач, ул. “Владимир Ил.Ленин“” № 2, сграда на Кметство, първи етаж, малък салон  - 9 члена;

1.4.12. Избирателна секция № 012, с. Крушовица, ул. “Георги Димитров” № 62, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.4.13. Избирателна секция № 013, с. Крушовица, ул. “Димитър Благоев” № 1, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена;

1.4.14. Избирателна секция № 014, с. Крушовица, ул. “Димитър Благоев” № 1, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.15. Избирателна секция № 015, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 2, ОУ “Христо Ботев” - 7 члена;

1.4.16. Избирателна секция № 016, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 9, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.4.17. Избирателна секция № 017, с. Садовец, ул. “Иван Асен II” №2, пивница на ПК „Орач” № 2 -  7 члена;

1.4.18. Избирателна секция № 018, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 42, бивша ДГ „Гергана” - 7 члена;

1.4.19. Избирателна секция № 019, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.20. Избирателна секция № 020, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена;

1.4.21. Избирателна секция № 021, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена.

 

1.5. За Община Искър определя общ брой 82 членове на СИК, разпределени 10 секции, както следва:

1.5.1. Избирателна секция № 001, гр. Искър, ул. “Христо Ботев” № 17 - 9 члена;

1.5.2. Избирателна секция № 002, гр. Искър, ул. “Христо Ботев” № 17 - 9 члена;

1.5.3. Избирателна секция № 003, гр. Искър, ул. “Г. Димитров” № 43 - 9 члена;

1.5.4. Избирателна секция № 004, гр. Искър, ул. “Г. Димитров” № 43 - 9 члена;

1.5.5. Избирателна секция № 005, с. Долни Луковит, ул. “Г. Димитров” № 72 - 7 члена;

1.5.6. Избирателна секция № 006, с. Долни Луковит, ул. “Христо Ботев” № 6 - 7 члена;

1.5.7. Избирателна секция № 007, с. Долни Луковит, ул. “Александър Стамболийски” № 43А - 9 члена;

1.5.8. Избирателна секция № 008, с. Писарово, ул. “Г. Димитров” № 81 - 9 члена;

1.5.9. Избирателна секция № 009, с. Староселци, ул. “Г. Димитров” № 2А - 7 члена;

1.5.10. Избирателна секция № 010, с. Староселци, ул. “Г. Димитров” № 2 - 7 члена.

 

1.6. За Община Кнежа определя общ брой 151 членове на СИК, разпределени в 17 секции, както следва:

1.6.1. Избирателна секция № 001, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.6.2. Избирателна секция № 002, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.6.3. Избирателна секция № 003, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.6.4. Избирателна секция № 004, гр. Кнежа, ул. “Христо Ботев” № 20, НУ “Кнежица” - 9 члена;

1.6.5. Избирателна секция № 005, гр. Кнежа, ул. “Христо Ботев” № 20, НУ “Кнежица” - 9 члена;

1.6.6. Избирателна секция № 006, гр. Кнежа, ул. “Христо Смирненски” № 52, СОУ “Н. Рилски” - 9 члена;

1.6.7. Избирателна секция № 007, гр. Кнежа, ул. “Христо Смирненски” № 52, СОУ “Н. Рилски” - 9 члена;

1.6.8. Избирателна секция № 008, гр. Кнежа, ул. “М. Боев” № 86А, старата гимназия - 9 члена;

1.6.9. Избирателна секция № 009, гр. Кнежа, ул. “П. Хилендарски” № 26, ОУ “Отец Паисий” - 9 члена;

1.6.10. Избирателна секция № 010, гр. Кнежа, ул. “П. Хилендарски” № 26, ОУ “Отец Паисий” - 9 члена;

1.6.11. Избирателна секция № 011, гр. Кнежа, ул. “М. Боев” № 48, НЧ“Борба” - 9 члена;

1.6.12. Избирателна секция № 012, гр. Кнежа, ул. “Н. Вапцаров” № 2, филиал на НУ “Кнежица” - 9 члена;

1.6.13. Избирателна секция № 013, гр. Кнежа, ул. “Н. Вапцаров” № 2, филиал на НУ “Кнежица” - 9 члена;

1.6.14. Избирателна секция № 014, с. Бреница, ул. “Христо Ботев” № 12, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена;

1.6.15. Избирателна секция № 015, с. Бреница, ул. “Христо Ботев” № 12, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена;

1.6.16. Избирателна секция № 016, с. Еница, ул. “Ленин” № 5, ОУ “Васил Левски”- 9 члена;

1.6.17. Избирателна секция № 017, с. Лазарово, ул. “Г. Димитров” № 27, ритуална зала - 7 члена;

 

1.7. За Община Левски определя общ брой 252 членове на СИК, разпределени в 30 секции, както следва:

1.7.1. Избирателна секция № 001, гр. Левски, ул. „Малчика “ № 19, клуб - 9 члена;

1.7.2. Избирателна секция № 002, гр. Левски, ул. „ Иван Вазов ” № 4, училище „ Кр. Попов” - 9 члена;

1.7.3. Избирателна секция № 003, гр. Левски, ул. „ Иван Вазов ” № 4, училище „ Крум Попов” - 9 члена;

1.7.4. Избирателна секция № 004, гр. Левски, ул. „Васил Априлов“ № 50, училище „ Максим Горки” - 9 члена;

1.7.5. Избирателна секция № 005, гр. Левски, клуб в квартал 141, парцел 1 - 7 члена;

1.7.6. Избирателна секция № 006, гр. Левски, ул. „Отец Паисий“ № 10, училище „ Христо Ботев “ - 9 члена;

1.7.7. Избирателна секция № 007, гр. Левски, ул. „Отец Паисий“ № 10, училище „ Христо Ботев “ - 9 члена;

1.7.8. Избирателна секция № 008, гр. Левски, ул. „Христо Ботев” № 45б,сграда на ЦСРИ  - 9 члена;

1.7.9. Избирателна секция № 009, гр. Левски, ул. „Райко Даскалов“ № 42а, клуб - 9 члена;

1.7.10. Избирателна секция № 010, гр. Левски, ул. „Антим I“ № 11, ОДЗ „Локомотив“ - 9 члена;

1.7.11. Избирателна секция № 011, гр. Левски, бул. „България“ № 43, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.7.12. Избирателна секция № 012, гр. Левски, ул. „Малчика“ № 14, Дневен център за хора с увреждания- 9 члена;

1.7.13. Избирателна секция № 013, гр. Левски, ул. „Антим I“ № 11, , ОДЗ „Локомотив“ - 7 члена;

1.7.14. Избирателна секция № 015, с. Асеновци, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена;

1.7.15. Избирателна секция № 016, с. Асеновци, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена;

1.7.16. Избирателна секция № 017, с. Аспарухово, клуб на пенсионера - 7 члена;

1.7.17. Избирателна секция № 018, с. Божурлук, читалището - 7 члена;

1.7.18. Избирателна секция № 019, с. Българене, кметството - 9 члена;

1.7.19. Избирателна секция № 020, с. Варана, читалището - 7 члена;

1.7.20. Избирателна секция № 021, с. Градище, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.7.21. Избирателна секция № 022, с. Градище, салон на ул. „Тараклъка“ - 7 члена;

1.7.22. Избирателна секция № 023, с. Изгрев, читалището - 7 члена;

1.7.23. Избирателна секция № 024, с. Козар Белене, ул. „Съединение” №32  клуб на пенсионера - 9 члена;

1.7.24. Избирателна секция № 025, с. Малчика, НЧ „Пробуда-1928” - 9 члена;

1.7.25. Избирателна секция № 026, с. Малчика,  ул. „Васил Левски“ № 42, ДП „А.А. Малчика” - 9 члена;

1.7.26. Избирателна секция № 027, с. Обнова, сградата на ул. “Борислав Атанасов” №54 - 7 члена;

1.7.27. Избирателна секция № 028, с. Обнова, читалище - 9 члена;

1.7.28. Избирателна секция № 029, с. Обнова, ОУ „Неофит Рилски” - 9 члена;

1.7.29. Избирателна секция № 030, с. Стежерово, ул. „Люляк” № 2, читалището - 7 члена;

1.7.30. Избирателна секция № 031, с. Трънчовица, читалището - 9 члена.

 

1.8. За Община Никопол определя общ брой 135 членове на СИК, разпределени в 17 секции, както следва:

1.8.1. Избирателна секция № 001, гр. Никопол, ул. ”Ген. Криденер“ № 27, Детска градина № 1 - 9 члена;

1.8.2. Избирателна секция № 002, гр. Никопол, ул. ”Васил Левски“ № 26, Общински детски комплекс- 9 члена;

1.8.3. Избирателна секция № 003, гр. Никопол, ул. ”Пирин“ №1,търговско помещение - 9 члена;

1.8.4. Избирателна секция № 004, гр. Никопол, ул.“ Христо Ботев“№6, лекционна зала на читалището - 9 члена;

1.8.5. Избирателна секция № 005, с. Драгаш войвода, ул. „ П. Велчев“№ 52 - 9 члена;

1.8.6. Избирателна секция № 006, с. Въбел, ул. „ Ленин“№ 6 - 9 члена;

1.8.7. Избирателна секция № 007, с. Любеново, ул. „ Л. Дочев“ № 43 - 7 члена;

1.8.8. Избирателна секция № 008, с. Лозица, „ Борис Ганев“№ 57 - 7 члена;

1.8.9. Избирателна секция № 009, с. Черковица, ул. „ Г. Димитров “ № 8- 7 члена;

1.8.10. Избирателна секция № 010, с. Жернов, ул. „ Г. Димитров “ № 17- 7 члена;

1.8.11. Избирателна секция № 011, с. Муселиево, ул. „ Г. Димитров “ № 4 - 9 члена;

1.8.12. Избирателна секция № 012, с. Евлогиево, ул. „ Г. Димитров “ № 58 - 7 члена;

1.8.13. Избирателна секция № 013, с. Дебово, ул. „ Г. Димитров “ № 75 - 7 члена;

1.8.14. Избирателна секция № 014, с. Асеново, ул. „ ІІІ-ти март“ № 56 - 7 члена;

1.8.15. Избирателна секция № 015, с. Новачене, ул. „ Христо Ботев“№ 2 - 9 члена;

1.8.16. Избирателна секция № 016, с. Санадиново, ул. „ Свобода“ № 4 - 7 члена;

1.8.17. Избирателна секция № 017, с. Бацова махала, ул. „ Г. Димитров “ № 35 - 7 члена.

 

 

1.9 Община Плевен определя общ брой 1426 членове на СИК, разпределени в 162 секции, както следва:

 

Номер на избирателната секция

Адрес на избирателната секция

Брой членове

001

гр. Плевен

ул. „Георги Кочев” № 39, клуб „Освобождение”

9 члена

002

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 25,

ПГМЕТ

9 члена

003

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 25

ПГМЕТ

9 члена

004

гр. Плевен

ул. „Климент

 Охридски” № 25

ПГМЕТ

9 члена

005

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 25

ПГМЕТ

9 члена

006

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 22

СУ„Хр.Смирненски”

 

9 члена

007

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 22

СУ„Хр.Смирненски”

 

 

9 члена

008

гр. Плевен

ул. „Климент

 Охридски” № 22

СУ„Хр.Смирненски”

 

9 члена

009

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 22

СУ„Хр.Смирненски”

 

9 члена

010

гр. Плевен

ул. „Сергей

Румянцев” № 69

ДГ„Трети март”

9 члена

011

гр. Плевен

ул. „Сергей

 Румянцев” № 69

ДГ„Трети март”

9 члена

012

гр. Плевен,

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

013

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

014

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

015

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

016

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

017

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

018

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

019

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

020

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

021

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

022

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

023

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

024

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

025

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

026

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

027

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

028

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ „Интелект”

9 члена

029

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

030

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

031

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

032

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

033

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

034

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

 

9 члена

035

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

9 члена

036

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

9 члена

037

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

9 члена

038

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

9 члена

039

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ „Стоян Заимов”

9 члена

040

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

041

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

042

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

043

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

044

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

045

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

046

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

047

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

048

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

049

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ„Пейо Яворов”

9 члена

050

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ„Пейо Яворов”

9 члена

051

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ „Пейо Яворов”

9 члена

052

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ „Пейо Яворов”

9 члена

053

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ „Пейо Яворов”

9 члена

054

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ „Пейо Яворов”

9 члена

055

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ„Пейо Яворов”

9 члена

056

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ „Пейо Яворов”

9 члена

057

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

058

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97,

 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

059

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

060

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

061

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

062

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

063

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

064

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

065

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 члена

066

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 члена

067

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 члена

068

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 члена

069

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 члена

070

гр. Плевен

ул.”Стефан Караджа” № 20

НЧ „Извор”

9 члена

071

гр. Плевен

ул.”Дойран” № 79

Център за работа с деца

(бивш пионерски дом)

9 члена

072

гр. Плевен

ул.”Дойран” № 79

Център за работа с деца

(бивш пионерски дом)

9 члена

073

гр. Плевен

ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов” № 4

клуб

9 члена

074

гр. Плевен

ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов” № 24

Областно пътно управление

9 члена

075

гр. Плевен

ул. ,,Лозенград” № 1

ДГ ,,Пролет”

9 члена

076

гр. Плевен

ул. „Гюмюрджина” № 2

клуб на пенсионера

9 члена

077

гр. Плевен

ул. „Дойран” № 6а

клуб

9 члена

078

гр. Плевен

ул. „Цар Самуил”

№ 55

ДГ „Снежанка”

9 члена

079

гр. Плевен

ул. „Цар Самуил”

№ 55,

ДГ „Снежанка”

9 члена

080

гр. Плевен

ул. „Бяло море” № 2

НУ „Единство”

9 члена

081

гр. Плевен

ул. „Бяло море” № 2

НУ „Единство”

9 члена

082

гр. Плевен

ул. „Бяло море” № 2

НУ „Единство”

9 члена

083

гр. Плевен

ул. „Отец Паисий” № 10

СУ „Ан.Димитрова”

 

9 члена

084

гр. Плевен

ул. „Отец Паисий” № 10

СУ „Ан.Димитрова”

9 члена

085

гр. Плевен

ул. „Отец Паисий” № 10

СУ „Ан.Димитрова”

9 члена

086

гр. Плевен

ул. „Отец Паисий” № 10

СУ „Ан.Димитрова”

9 члена

087

гр. Плевен

бул. „Д. Попов” № 2

клуб на пенсионера и хора с увреждания

9 члена

088

гр. Плевен

ул. „В.Левски” № 1

(ОАПС)

9 члена

089

гр. Плевен

ул. „В.Левски” № 1

(ОАПС)

9 члена

090

гр. Плевен

ул. „П.Р.Славейков” № 12

(бивш МУЦТПО)

9 члена

091

гр. Плевен

ул. „П.Р.Славейков” № 12

(бивш МУЦТПО)

9 члена

092

гр. Плевен

ул. „Петко Р.

Славейков" № 50

клуб

9 члена

093

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

094

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

095

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

096

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ ”Иван Вазов”

9 члена

097

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

098

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

099

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

100

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

101

гр. Плевен

пл.„Македония” № 1

клуб

9 члена

102

гр. Плевен

ул.„Иван Вазов”№15

ОУ „Цветан Спасов”

9 члена

103

гр. Плевен

ул.„Иван Вазов”№15

ОУ „Цветан Спасов”

9 члена

104

гр. Плевен

ул.„Иван Вазов”№15

ОУ „Цветан Спасов”

9 члена

105

гр. Плевен

ул. „Васил Левски” № 155

ДКТ „Иван Радоев”

9 члена

106

гр. Плевен

ул. „Васил Левски” № 155

ДКТ „Иван Радоев”

9 члена

107

гр. Плевен

ул. „П.Р.Славейков” № 23

НЧ „ЛИК”

 

9 члена

108

гр. Плевен

ул. „П.Р.Славейков”  № 12

бивш МУЦТПО

 

9 члена

109

гр. Плевен

бул. „Русе" № 6

НЧ „Христо Ботев”

9 члена

110

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

9 члена

111

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

9 члена

112

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

9 члена

113

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

9 члена

114

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

9 члена

115

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

9 члена

116

гр. Плевен

ул. „Патриарх

Евтимий” № 3

НУ  „П. Евтимий”

9 члена

117

гр. Плевен

ул. „Патриарх

Евтимий” № 3

НУ „П. Евтимий”

9 члена

118

гр. Плевен

ул. „Патриарх

Евтимий” № 3

НУ „П. Евтимий”

9 члена

119

гр. Плевен

ул. „Патриарх

Евтимий” № 3

НУ „П. Евтимий”

9 члена

120

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

9 члена

121

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

9 члена

122

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

9 члена

123

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

9 члена

124

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

9 члена

125

гр. Плевен

ул. „Генерал

Столетов” № 32

ДГ „Теменуга”

9 члена

126

гр. Плевен

ул. „Генерал

Столетов” № 32

ДГ „Теменуга”

9 члена

127

гр. Плевен

ул. „Генерал

Столетов” № 32

ДГ „Теменуга”

9 члена

200

с.Беглеж,

ул. „Христо Ботев” № 6

ОУ „В.Левски”

7 члена

201

с.Бохот

ул. „Александър

Стамболийски” №31

Клуб на пенсионера и хората с увреждания

7 члена

202

с. Брестовец

 ул. „Георги Кочев” № 30

НЧ „Наука 1927”,

9 члена

203

с. Бръшляница

пл. „Свобода”№ 1

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,

9 члена

204

с.Буковлък

пл. „Център” № 7

ОУ „Св.Климент Охридски”

9 члена

205

с.Буковлък

пл. „Център” № 7

ОУ „Св.Климент Охридски”

9 члена

206

с.Буковлък

пл. „Център” № 7

ОУ „Св.Климент Охридски”

9 члена

207

с.Върбица

ул. „Георги Димитров” № 4

Клуб в кметството

7 члена

208

с. Горталово

ул. „Б.Парашкевова”

№ 9

Клуб на пенсионера

7 члена

209

с.Гривица

ул. „Букурещ” № 1

(сградата на Кметството)

 

9 члена

210

с.Гривица

ул. „Любен Каравелов”№ 8

клуб на пенсионера

 

9 члена

211

с.Коиловци

пл. „Девети септември” № 3

(сграда на ДОСО,

салон на ДОСО)

7 члена

212

с.Коиловци

пл. „Девети септември” № 3

(сграда ДОСО)

Клуб на хората с увреждания и пенсионерите)

 

7 члена

213

с.Къртожабене

ул. „Георги Димитров”№ 29

Кметство

7 члена

214

с.Къшин

ул. „Аврора” № 7

Кметство

7 члена

215

с. Ласкар

ул. „Хр.Ботев”№ 18б

Клуб на пенсионера в сградата на Кметството

7 члена

216

с. Мечка

ул. „Васил Левски” № 56

НЧ „Пробуда-1927”

9 члена

217

с. Николаево

ул. „Васил Левски” № 11

Клуб на пенсионера и хора с увреждания

7 члена

218

с. Опанец

ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 25

ОУ „Отец Паисий”

9 члена

219

с. Опанец

ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 25

ОУ „Отец Паисий”

9 члена

220

с. Пелишат

ул. „Любен Вешков” № 3

Клуб на читалището

7 члена

221

с. Радишево

ул. „Родопи” № 4

НЧ „Просвета-97”,

7 члена

222

с. Ралево

ул. „Хр.Ботев” № 4

Клуб на хора с увреждания и пенсионера в сградата на кметството

7 члена

223

гр. Славяново

ул. „Д.Благоев”№ 22

НУ „Св.Св.Кирил и Методий”,

9 члена

224

гр. Славяново

ул. „Д.Благоев”№ 22

НУ „Св.Св.Кирил и Методий”,

9 члена

225

гр. Славяново

ул. „Маршал Толбухин” № 8

СУ „Христо Ботев”

7 члена

226

гр. Славяново

ул. „Маршал Толбухин” № 8

СУ „Христо Ботев”

9 члена

227

гр. Славяново

ул. „Маршал Толбухин” № 8

СУ „Христо Ботев”

9 члена

228

с.Тодорово

пл. „Възраждане” № 2

НЧ „Бъдеще”

7 члена

229

с.Тученица

ул. „Г.Бенковски”   № 14

салон на кметството

7 члена

230

с.Търнене

ул. „Ив.Митов” № 1

салон на читалище

9 члена

231

с. Ясен

ул. „Г.Димитров”

№ 37

Ритуална зала, сграда на Културния дом

9 члена

232

с. Ясен

ул. „Г.Димитров”

№ 37

киносалон в сградата на Културния дом

9 члена

233

с. Ясен

ул. „Г.Димитров”

№ 37

малък салон в сградата на Културния дом

9 члена

234

с. Дисевица

ул. „Георги Томов” № 10

ДГ „Вит”,

9 члена

 

 

 

1.10. За Община Пордим определя общ брой 80 членове на СИК, разпределени в 10 секции, както следва:

1.10.1. Избирателна секция № 001, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.10.2. Избирателна секция № 002, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.10.3. Избирателна секция № 003, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена;

1.10.4. Избирателна секция № 004, с. Борислав, ул. "Георги Димитров" № 2, административна сграда - 7 члена;

1.10.5. Избирателна секция № 005, с. Вълчитрън, ул. "Балкан" № 48,  кметството - 9 члена;

1.10.6. Избирателна секция № 006, с. Згалево, ул. “Божин Чулев” № 38А, клуб на пенсионера - 7 члена;

1.10.7. Избирателна секция № 007, с. Каменец, ул.“Христо Ботев” № 8, административна сграда - 9 члена;

1.10.8. Избирателна секция № 008, с. Катерица, ул. “Георги Димитров”  № 13,  клуб на пенсионера - 7 члена;

1.10.9. Избирателна секция № 009, с. Одърне, ул. “Н. В. Грамовски” № 37, ОУ “Христо Ботев” - 9 члена;

1.10.10. Избирателна секция № 010, с. Тотлебен, ул. “Отец Паисий Хилендарски” № 9, читалище “Пробуда 1903” - 7 члена.

 

 

 

1.11. За Община Червен бряг определя общ брой 335 членове на СИК, разпределени в 39 секции, както следва:

1.11.1. Избирателна секция № 001, с. Бресте, ул. „Хр. Ботев“ № 21, младежки клуб - 7 члена;

1.11.2. Избирателна секция № 002, с. Глава, ул. „Хр. Ботев“ № 1, ОУ „Хр. Ботев“ - 7 члена;

1.11.3. Избирателна секция № 003, с. Глава, ул. „Хр. Ботев“ № 1, ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена;

1.11.4. Избирателна секция № 004, с. Горник, ул. „Петко Хр. Петков“ № 74,  ОУ „Васил Левски“ - 7 члена;

1.11.5. Избирателна секция № 005, с. Горник, ул. „Петко Хр. Петков“ № 74,  ОУ „Васил Левски“ - 9 члена;

1.11.6. Избирателна секция № 006, с. Девенци, ул. „Димитър Благоев“ № 1,  ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена;

1.11.7. Избирателна секция № 007, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СОУ „Хр. Смирненски“ - 9 члена;

1.11.8. Избирателна секция № 008, гр. Койнаре, ул. „Васил Левски“ № 13,  СУ „Хр. Смирненски“ - II база - 9 члена;

1.11.9. Избирателна секция № 009, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СУ „Хр. Смирненски“ - 9 члена;

1.11.10. Избирателна секция № 010, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СУ „Хр. Смирненски“ - 9 члена;

1.11.11. Избирателна секция № 011, гр. Койнаре, ул. „Ал.Матросов“ № 6 - 9 члена;

1.11.12. Избирателна секция № 012, с. Лепица, „Четвърта“ № 3, клуб на пенсионера - 7 члена;

1.11.13. Избирателна секция № 013, с. Радомирци, ул. „Скобелев“ № 3, ОУ „Отец Паисий“ - 9 члена;

1.11.14. Избирателна секция № 014, с. Радомирци, ул. „Г. Димитров“ № 93, НЧ „Огняна“ - 9 члена;

1.11.15. Избирателна секция № 015, с. Ракита, ул. „Радой Данчев“ № 2, клуб на пенсионер - 9 члена;

1.11.16. Избирателна секция № 016, с. Реселец, ул. „Ив. Христов“ № 56, НЧ „Тодор Попов“(малък салон) - 9 члена;

1.11.17. Избирателна секция № 017, с. Рупци, ул. „Г. Димитров“ № 53, ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена;

1.11.18. Избирателна секция № 018, с. Сухаче, ул. „В. Данова“ № 50,  НЧ „Асен Златаров -1921” - 9 члена;

1.11.19. Избирателна секция № 019, с. Телиш, ул. „Девети септември“ № 4,  ПК „Еделвайс“ - 7 члена;

1.11.20. Избирателна секция № 020, с. Телиш, ул. „Г. Димитров“ № 24, дамски клуб „Лада“ - 7 члена;

1.11.21. Избирателна секция № 021, гр. Червен бряг, ул. „Струга“ № 17,  ПГХТ „Юрий Гагарин“ - 9 члена;

1.11.22. Избирателна секция № 022, гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий“ № 37, ОУ „Христо Смирненски“ - 9 члена;

1.11.23. Избирателна секция № 023, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 23,  клуб на пенсионера - 9 члена;

1.11.24. Избирателна секция № 024, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 21,  НЧ „Н. Й. Вапцаров-1908“ - 9 члена;

1.11.25. Избирателна секция № 025, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 21,  читалище „Светлина“ - 9 члена;

1.11.26. Избирателна секция № 026, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 члена;

1.11.27. Избирателна секция № 027, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 члена;

1.11.28. Избирателна секция № 028, гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 22, ТГ „Васил Априлов“ - 9 члена;

1.11.29. Избирателна секция № 029, гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 22, ТГ „Васил Априлов“ - 9 члена;

1.11.30. Избирателна секция № 030, гр. Червен бряг, ул. „Дядо Вълко“ № 1, спортна зала - 9 члена;

1.11.31. Избирателна секция № 031, гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ № 31, ПГМЕТ „Девети май“ - 9 члена;

1.11.32. Избирателна секция № 032, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 члена;

1.11.33. Избирателна секция № 033, гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, ДГ  „Мир“ - 9 члена;

1.11.34. Избирателна секция № 034, гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ № 31, ПГМЕТ „Девети май“ - 9 члена;

1.11.35. Избирателна секция № 035, гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, ДГ  „Мир“ - 9 члена;

1.11.36. Избирателна секция № 036, гр. Червен бряг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 6, ОУ „Ал. Константинов“ - 9 члена;

1.11.37. Избирателна секция № 037, гр. Червен бряг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 6, ОУ „Ал. Константинов“ - 9 члена;

1.11.38. Избирателна секция № 038, с. Чомаковци, ул. „Хр. Ботев“ № 48, ОУ „Хр. Ботев“ - 7 члена;

1.11.39. Избирателна секция № 039, с. Чомаковци, ул. „Г.Бенковски“ № 1, културен дом (малък салон) - 7 члена.

 

 1. Разпределя по общини всички членовете на СИК според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, както и квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент на изборите през 2019 г., при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно приложение (Таблица №1), което е неразделна част от настоящето решение.

 

 1. Квотното разпределение на членовете(в т.ч. и ръководството)в СИК според числения състав на отделните комисии (9- или 7- членни) се извършва съгласно протокола от проведените консултации по чл. 91, ал. 6 от ИК, а в случаите, когато не е постигнато съгласие – от РИК - Плевен по чл. 91, ал. 12 от ИК.

 

         Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                            Ярослав Димитров

 

 

                                                                     СЕКРЕТАР:

                                                                                            Николай Яков

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПЛЕВЕН

 

 

РЕШЕНИЕ №06–НС/ 17.02.2021г.

 

 

ОТНОСНО: Определяне на числения състав на секционните избирателни комисии /СИК/ в изборите за народни представители за Народно събрание  на 4 април 2021г.

 

   На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и чл. 92, ал. 3, ал.4, ал. 6, ал.7 и ал.9 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК и заповеди на кметове на общини в Област Плевен за образуване на секции:

 

Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

 1. Определя общия брой на членовете на секционните избирателни комисии в Петнадесети изборен район-Плевенски в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г. на 3176 членове в 374 бр. СИК, разпределени по общини и секции, както следва:

 

1.1. За Община Белене определя общ брой 123 членове на СИК, разпределени в 15 секции, както следва:

1.1.1. Избирателна секция № 001, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.1.2. Избирателна секция № 002, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 члена;

1.1.3. Избирателна секция № 003, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов”- 9 члена;

1.1.4. Избирателна секция № 004, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.1.5. Избирателна секция № 005, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.1.6. Избирателна секция № 006, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.1.7. Избирателна секция № 007, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 члена;

1.1.8. Избирателна секция № 008, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 члена;

1.1.9. Избирателна секция № 009, с. Деков, ул. “Неделчо Георгиев” № 9, кметството - 7 члена;

1.1.10. Избирателна секция № 010, с. Татари, ул. “Георги Димитров” № 59, ОУ “Отец Паисий” - 7 члена;

1.1.11. Избирателна секция № 011, с. Петокладенци, ул. “Осъм” № 3, кметството - 7 члена;

1.1.12. Избирателна секция № 012, с. Кулина вода, ул. “Георги Димитров” № 45, НЧ “Изгрев” - 7 члена;

1.1.13. Избирателна секция № 013, с. Бяла вода, ул. “Васил Левски” № 50а, автобусна спирка (помещение №1)  - 7 члена;

1.1.14. Избирателна секция № 015, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 7 члена;

1.1.15. Избирателна секция № 016, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена.

 

1.2. За Община Гулянци определя общ брой 164 членове на СИК, разпределени в 20 секции, както следва:

1.2.1. Избирателна секция № 001, гр. Гулянци, ул. “Г. С. Раковски” № 19, СУ “Хр. Смирненски” - 9 члена;

1.2.2. Избирателна секция № 002, гр. Гулянци, ул. “Г. С. Раковски” № 19, СУ “Хр. Смирненски” - 9 члена;

1.2.3. Избирателна секция № 003, гр. Гулянци, ул. “Васил Левски” № 36А, стая в Център за обществена подкрепа - 9 члена;

1.2.4. Избирателна секция № 004, гр. Гулянци, ул. “Васил Левски” № 36А, стая в Център за обществена подкрепа - 9 члена;

1.2.5. Избирателна секция № 005, с. Шияково, ул. “Александър Стамболийски” № 2, читалище “Васил Левски” - 7 члена;

1.2.6. Избирателна секция № 006, с. Крета, ул. “Александър Стамболийски” № 19, читалище “Пробуда” - 7 члена;

1.2.7. Избирателна секция № 007, с. Ленково, ул. “Ленко Мишев” № 50А, младежки клуб  - 7 члена;

1.2.8. Избирателна секция № 008, с. Милковица, ул. “Яворов” № 10, ОУ “Хр. Ботев” - 9 члена;

1.2.9. Избирателна секция № 009, с. Милковица, ул. “Яворов” № 10, ОУ “Хр. Ботев” - 9 члена;

1.2.10. Избирателна секция № 010, с. Долни Вит, ул. “Коста Златарев” № 2, НУ “Васил Левски” - 7 члена;

1.2.11. Избирателна секция № 011, с. Сомовит, ул. “Дунав”№1, ресторант „Дунав” - 9 члена;

1.2.12. Избирателна секция № 012, с. Брест, ул. “Странджа” № 39, ОУ “Хр. Ботев” - 9 члена;

1.2.13. Избирателна секция № 013, с. Брест, пл. “Демокрация”, кметството - 9 члена;

1.2.14. Избирателна секция № 014, с. Брест, ул. “Отец Паисий” № 4, ДГ “Щастливо детство” - 9 члена;

1.2.15. Избирателна секция № 015, с. Гиген, ул. “Асен Златаров” № 10, СУ “Асен Златаров” - 9 члена;

1.2.16. Избирателна секция № 016, с. Гиген, ул. “Асен Златаров” № 10, СУ “Асен Златаров” - 9 члена;

1.2.17. Избирателна секция № 017, с. Гиген, ул. “Асен Златаров” № 10, СУ “Асен Златаров”  – 7 члена;

1.2.18. Избирателна секция № 018, с. Искър, ул. “Васил Левски” № 30, салон на детска градина - 7 члена;

1.2.19. Избирателна секция № 019, с. Загражден, ул. “Г. Димитров” № 7, ритуална зала на кметството - 7 члена;

1.2.20. Избирателна секция № 020, с. Дъбован, ул. “Янтра” №1 ДГ „Калинка”-7 члена;

 

1.3. За Община Долна Митрополия определя общ брой 257 членове на СИК, разпределени в 33 секции, както следва:

1.3.1. Избирателна секция № 001, с. Байкал, ул. “Георги Димитров” № 39, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена;

1.3.2. Избирателна секция № 002, с. Биволаре, пл. “Освобождение” № 1, НЧ “Пробуда -1927” - 7 члена;

1.3.3. Избирателна секция № 003, с. Божурица, ул. “Христо Ботев” № 2, ОУ “Христо Ботев” - 9 члена;

1.3.4. Избирателна секция № 004, с. Брегаре, ул. “Георги Димитров” № 86, кметството - 7 члена;

1.3.5. Избирателна секция № 005, с. Горна Митрополия, ул. “Иван Рилски” № 4, филиал на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.3.6. Избирателна секция № 006, с. Горна Митрополия, ул. “Георги Димитров” № 3, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена;

1.3.7. Избирателна секция № 007, с. Горна Митрополия, ул. “Васил Априлов” № 6, ДГ “Незабравка” - 7 члена;

1.3.8. Избирателна секция № 008, с. Гостиля, ул. “Георги Димитров” № 61А, НЧ “Г. С. Раковски-1927” - 7 члена;

1.3.9. Избирателна секция № 009, гр. Долна Митрополия, ул. “Мизия” № 1А, клуб на пенсионера и инвалида - 9 члена;

1.3.10. Избирателна секция № 010, гр. Долна Митрополия, ул. “Трети март” № 29А, СУ “Васил Априлов” - 9 члена;

1.3.11. Избирателна секция № 011, гр. Долна Митрополия, ул. “Цоню Матев” № 3, общинска сграда - 9 члена;

1.3.12. Избирателна секция № 012, гр. Долна Митрополия, ул. “Цоню Матев” № 3, общинска сграда - 9 члена;

1.3.13. Избирателна секция № 013, с. Комарево, ул. “Уилям Гладстоун” № 5, НЧ “Наука -1905” - 9 члена;

1.3.14. Избирателна секция № 014, с. Комарево, ул. “Хан Кубрат” № 29, магазин на ПК „Вит” - 7 члена;

1.3.15. Избирателна секция № 015, с. Крушовене, ул. “Девети септември” № 2, ОУ “Климент Охридски” - 7 члена;

1.3.16. Избирателна секция № 016, с. Крушовене, ул. “Георги Димитров” № 2, сграда на ПК ”Орач”  - 7 члена;

1.3.17. Избирателна секция № 017, с. Ореховица, пл. “Възраждане” № 1, ОУ “Хр. Смирненски” - 7 члена;

1.3.18. Избирателна секция № 018, с. Ореховица, пл. “Възраждане” № 9, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена;

1.3.19. Избирателна секция № 019, с. Ореховица, ул. “Иван Вазов” № 56,  магазин „Алийца”  - 7 члена;

1.3.20. Избирателна секция № 020, с. Победа, ул. “24-ти май” № 32, Клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена;

1.3.21. Избирателна секция № 021, с. Подем, пл. “Вит” № 3, кметството - 9 члена;

1.3.22. Избирателна секция № 022, с. Рибен, ул. “Кирил и Методий” № 72, филиал на ЦГ „Божур” - 9 члена;

1.3.23. Избирателна секция № 023, с. Славовица, ул. “П. К. Яворов” № 13, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена;

1.3.24. Избирателна секция № 024, с. Ставерци, ул. “Цанко Церковски” № 29, ОУ “Кирил и Методий” - 7 члена;

1.3.25. Избирателна секция № 025, с. Ставерци, пл. “Македония” № 2, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена;

1.3.26. Избирателна секция № 026, с. Ставерци, ул. “Бачо Киро” №1 , ЦГ “В. Иванов” - 7 члена;

1.3.27. Избирателна секция № 027, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена;

1.3.28. Избирателна секция № 028, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 7 члена;

1.3.29. Избирателна секция № 029, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 14, СУ “Евлоги Георгиев” -7 члена;

1.3.30. Избирателна секция № 030, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 96, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 7 члена;

1.3.31. Избирателна секция № 031, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 96, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена;

1.3.32. Избирателна секция № 032, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 14, СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена;

1.3.33. Избирателна секция № 033, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена.

 

1.4. За Община Долни Дъбник определя общ брой 171 членове на СИК, разпределени в 21 секции, както следва:

1.4.1. Избирателна секция № 001, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 151, ЦСОП “Леда Милева” - 9 члена;

1.4.2. Избирателна секция № 002, гр. Долни Дъбник, ул. “Васил Левски” № 30, НУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.3. Избирателна секция № 003, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 58, СУ “Христо Ботев” - 7 члена;

1.4.4. Избирателна секция № 004, гр. Долни Дъбник, ул. “Любен Каравелов” № 5, ДГ “Щастливо детство” - 9 члена;

1.4.5. Избирателна секция № 005, гр. Долни Дъбник, ул. “Хан Омуртаг” № 2а, НУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена;

1.4.6. Избирателна секция № 006, гр. Долни Дъбник, ул. “Генерал Ганецки” № 6, клуб на инвалида - 7 члена;

1.4.7. Избирателна секция № 007, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 58, СУ “Христо Ботев” - 7 члена;

1.4.8. Избирателна секция № 008, гр. с. Градина, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 2а, кметството - 9 члена;

1.4.9. Избирателна секция № 009, гр. с. Петърница, ул. “Георги Димитров” № 9, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.10. Избирателна секция № 010, с. Петърница, ул. “Георги Димитров” № 9, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.11. Избирателна секция № 011, с. Бъркач, ул. “Владимир Ил.Ленин“” № 2, сграда на Кметство, първи етаж, малък салон  - 9 члена;

1.4.12. Избирателна секция № 012, с. Крушовица, ул. “Георги Димитров” № 62, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.4.13. Избирателна секция № 013, с. Крушовица, ул. “Димитър Благоев” № 1, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена;

1.4.14. Избирателна секция № 014, с. Крушовица, ул. “Димитър Благоев” № 1, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.15. Избирателна секция № 015, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 2, ОУ “Христо Ботев” - 7 члена;

1.4.16. Избирателна секция № 016, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 9, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.4.17. Избирателна секция № 017, с. Садовец, ул. “Иван Асен II” №2, пивница на ПК „Орач” № 2 -  7 члена;

1.4.18. Избирателна секция № 018, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 42, бивша ДГ „Гергана” - 7 члена;

1.4.19. Избирателна секция № 019, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.20. Избирателна секция № 020, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена;

1.4.21. Избирателна секция № 021, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена.

 

1.5. За Община Искър определя общ брой 82 членове на СИК, разпределени 10 секции, както следва:

1.5.1. Избирателна секция № 001, гр. Искър, ул. “Христо Ботев” № 17 - 9 члена;

1.5.2. Избирателна секция № 002, гр. Искър, ул. “Христо Ботев” № 17 - 9 члена;

1.5.3. Избирателна секция № 003, гр. Искър, ул. “Г. Димитров” № 43 - 9 члена;

1.5.4. Избирателна секция № 004, гр. Искър, ул. “Г. Димитров” № 43 - 9 члена;

1.5.5. Избирателна секция № 005, с. Долни Луковит, ул. “Г. Димитров” № 72 - 7 члена;

1.5.6. Избирателна секция № 006, с. Долни Луковит, ул. “Христо Ботев” № 6 - 7 члена;

1.5.7. Избирателна секция № 007, с. Долни Луковит, ул. “Александър Стамболийски” № 43А - 9 члена;

1.5.8. Избирателна секция № 008, с. Писарово, ул. “Г. Димитров” № 81 - 9 члена;

1.5.9. Избирателна секция № 009, с. Староселци, ул. “Г. Димитров” № 2А - 7 члена;

1.5.10. Избирателна секция № 010, с. Староселци, ул. “Г. Димитров” № 2 - 7 члена.

 

1.6. За Община Кнежа определя общ брой 151 членове на СИК, разпределени в 17 секции, както следва:

1.6.1. Избирателна секция № 001, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.6.2. Избирателна секция № 002, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.6.3. Избирателна секция № 003, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.6.4. Избирателна секция № 004, гр. Кнежа, ул. “Христо Ботев” № 20, НУ “Кнежица” - 9 члена;

1.6.5. Избирателна секция № 005, гр. Кнежа, ул. “Христо Ботев” № 20, НУ “Кнежица” - 9 члена;

1.6.6. Избирателна секция № 006, гр. Кнежа, ул. “Христо Смирненски” № 52, СОУ “Н. Рилски” - 9 члена;

1.6.7. Избирателна секция № 007, гр. Кнежа, ул. “Христо Смирненски” № 52, СОУ “Н. Рилски” - 9 члена;

1.6.8. Избирателна секция № 008, гр. Кнежа, ул. “М. Боев” № 86А, старата гимназия - 9 члена;

1.6.9. Избирателна секция № 009, гр. Кнежа, ул. “П. Хилендарски” № 26, ОУ “Отец Паисий” - 9 члена;

1.6.10. Избирателна секция № 010, гр. Кнежа, ул. “П. Хилендарски” № 26, ОУ “Отец Паисий” - 9 члена;

1.6.11. Избирателна секция № 011, гр. Кнежа, ул. “М. Боев” № 48, НЧ“Борба” - 9 члена;

1.6.12. Избирателна секция № 012, гр. Кнежа, ул. “Н. Вапцаров” № 2, филиал на НУ “Кнежица” - 9 члена;

1.6.13. Избирателна секция № 013, гр. Кнежа, ул. “Н. Вапцаров” № 2, филиал на НУ “Кнежица” - 9 члена;

1.6.14. Избирателна секция № 014, с. Бреница, ул. “Христо Ботев” № 12, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена;

1.6.15. Избирателна секция № 015, с. Бреница, ул. “Христо Ботев” № 12, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена;

1.6.16. Избирателна секция № 016, с. Еница, ул. “Ленин” № 5, ОУ “Васил Левски”- 9 члена;

1.6.17. Избирателна секция № 017, с. Лазарово, ул. “Г. Димитров” № 27, ритуална зала - 7 члена;

 

1.7. За Община Левски определя общ брой 252 членове на СИК, разпределени в 30 секции, както следва:

1.7.1. Избирателна секция № 001, гр. Левски, ул. „Малчика “ № 19, клуб - 9 члена;

1.7.2. Избирателна секция № 002, гр. Левски, ул. „ Иван Вазов ” № 4, училище „ Кр. Попов” - 9 члена;

1.7.3. Избирателна секция № 003, гр. Левски, ул. „ Иван Вазов ” № 4, училище „ Крум Попов” - 9 члена;

1.7.4. Избирателна секция № 004, гр. Левски, ул. „Васил Априлов“ № 50, училище „ Максим Горки” - 9 члена;

1.7.5. Избирателна секция № 005, гр. Левски, клуб в квартал 141, парцел 1 - 7 члена;

1.7.6. Избирателна секция № 006, гр. Левски, ул. „Отец Паисий“ № 10, училище „ Христо Ботев “ - 9 члена;

1.7.7. Избирателна секция № 007, гр. Левски, ул. „Отец Паисий“ № 10, училище „ Христо Ботев “ - 9 члена;

1.7.8. Избирателна секция № 008, гр. Левски, ул. „Христо Ботев” № 45б,сграда на ЦСРИ  - 9 члена;

1.7.9. Избирателна секция № 009, гр. Левски, ул. „Райко Даскалов“ № 42а, клуб - 9 члена;

1.7.10. Избирателна секция № 010, гр. Левски, ул. „Антим I“ № 11, ОДЗ „Локомотив“ - 9 члена;

1.7.11. Избирателна секция № 011, гр. Левски, бул. „България“ № 43, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.7.12. Избирателна секция № 012, гр. Левски, ул. „Малчика“ № 14, Дневен център за хора с увреждания- 9 члена;

1.7.13. Избирателна секция № 013, гр. Левски, ул. „Антим I“ № 11, , ОДЗ „Локомотив“ - 7 члена;

1.7.14. Избирателна секция № 015, с. Асеновци, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена;

1.7.15. Избирателна секция № 016, с. Асеновци, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена;

1.7.16. Избирателна секция № 017, с. Аспарухово, клуб на пенсионера - 7 члена;

1.7.17. Избирателна секция № 018, с. Божурлук, читалището - 7 члена;

1.7.18. Избирателна секция № 019, с. Българене, кметството - 9 члена;

1.7.19. Избирателна секция № 020, с. Варана, читалището - 7 члена;

1.7.20. Избирателна секция № 021, с. Градище, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.7.21. Избирателна секция № 022, с. Градище, салон на ул. „Тараклъка“ - 7 члена;

1.7.22. Избирателна секция № 023, с. Изгрев, читалището - 7 члена;

1.7.23. Избирателна секция № 024, с. Козар Белене, ул. „Съединение” №32  клуб на пенсионера - 9 члена;

1.7.24. Избирателна секция № 025, с. Малчика, НЧ „Пробуда-1928” - 9 члена;

1.7.25. Избирателна секция № 026, с. Малчика,  ул. „Васил Левски“ № 42, ДП „А.А. Малчика” - 9 члена;

1.7.26. Избирателна секция № 027, с. Обнова, сградата на ул. “Борислав Атанасов” №54 - 7 члена;

1.7.27. Избирателна секция № 028, с. Обнова, читалище - 9 члена;

1.7.28. Избирателна секция № 029, с. Обнова, ОУ „Неофит Рилски” - 9 члена;

1.7.29. Избирателна секция № 030, с. Стежерово, ул. „Люляк” № 2, читалището - 7 члена;

1.7.30. Избирателна секция № 031, с. Трънчовица, читалището - 9 члена.

 

1.8. За Община Никопол определя общ брой 135 членове на СИК, разпределени в 17 секции, както следва:

1.8.1. Избирателна секция № 001, гр. Никопол, ул. ”Ген. Криденер“ № 27, Детска градина № 1 - 9 члена;

1.8.2. Избирателна секция № 002, гр. Никопол, ул. ”Васил Левски“ № 26, Общински детски комплекс- 9 члена;

1.8.3. Избирателна секция № 003, гр. Никопол, ул. ”Пирин“ №1,търговско помещение - 9 члена;

1.8.4. Избирателна секция № 004, гр. Никопол, ул.“ Христо Ботев“№6, лекционна зала на читалището - 9 члена;

1.8.5. Избирателна секция № 005, с. Драгаш войвода, ул. „ П. Велчев“№ 52 - 9 члена;

1.8.6. Избирателна секция № 006, с. Въбел, ул. „ Ленин“№ 6 - 9 члена;

1.8.7. Избирателна секция № 007, с. Любеново, ул. „ Л. Дочев“ № 43 - 7 члена;

1.8.8. Избирателна секция № 008, с. Лозица, „ Борис Ганев“№ 57 - 7 члена;

1.8.9. Избирателна секция № 009, с. Черковица, ул. „ Г. Димитров “ № 8- 7 члена;

1.8.10. Избирателна секция № 010, с. Жернов, ул. „ Г. Димитров “ № 17- 7 члена;

1.8.11. Избирателна секция № 011, с. Муселиево, ул. „ Г. Димитров “ № 4 - 9 члена;

1.8.12. Избирателна секция № 012, с. Евлогиево, ул. „ Г. Димитров “ № 58 - 7 члена;

1.8.13. Избирателна секция № 013, с. Дебово, ул. „ Г. Димитров “ № 75 - 7 члена;

1.8.14. Избирателна секция № 014, с. Асеново, ул. „ ІІІ-ти март“ № 56 - 7 члена;

1.8.15. Избирателна секция № 015, с. Новачене, ул. „ Христо Ботев“№ 2 - 9 члена;

1.8.16. Избирателна секция № 016, с. Санадиново, ул. „ Свобода“ № 4 - 7 члена;

1.8.17. Избирателна секция № 017, с. Бацова махала, ул. „ Г. Димитров “ № 35 - 7 члена.

 

 

1.9 Община Плевен определя общ брой 1426 членове на СИК, разпределени в 162 секции, както следва:

 

Номер на избирателната секция

Адрес на избирателната секция

Брой членове

001

гр. Плевен

ул. „Георги Кочев” № 39, клуб „Освобождение”

9 члена

002

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 25,

ПГМЕТ

9 члена

003

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 25

ПГМЕТ

9 члена

004

гр. Плевен

ул. „Климент

 Охридски” № 25

ПГМЕТ

9 члена

005

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 25

ПГМЕТ

9 члена

006

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 22

СУ„Хр.Смирненски”

 

9 члена

007

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 22

СУ„Хр.Смирненски”

 

 

9 члена

008

гр. Плевен

ул. „Климент

 Охридски” № 22

СУ„Хр.Смирненски”

 

9 члена

009

гр. Плевен

ул. „Климент

Охридски” № 22

СУ„Хр.Смирненски”

 

9 члена

010

гр. Плевен

ул. „Сергей

Румянцев” № 69

ДГ„Трети март”

9 члена

011

гр. Плевен

ул. „Сергей

 Румянцев” № 69

ДГ„Трети март”

9 члена

012

гр. Плевен,

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

013

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

014

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

015

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

016

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

017

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

018

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

019

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

020

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

021

гр. Плевен

ж.к. „Дружба”

ОУ„Климент Охридски”

9 члена

022

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

023

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

024

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

025

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

026

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

027

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

028

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ФСГ „Интелект”

9 члена

029

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

030

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

031

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

032

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

033

гр. Плевен

ж.к. „Дружба” № 310

ОУ„Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 члена

034

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

 

9 члена

035

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

9 члена

036

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

9 члена

037

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

9 члена

038

гр. Плевен

ул.„Д-р П.Берон”№2

ОУ „Петър Берон”

 

9 члена

039

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ „Стоян Заимов”

9 члена

040

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

041

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

042

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

043

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

044

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

045

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

046

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

047

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

048

гр. Плевен

ж.к.„Сторгозия”№85

СУ„Стоян Заимов”

9 члена

049

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ„Пейо Яворов”

9 члена

050

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ„Пейо Яворов”

9 члена

051

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ „Пейо Яворов”

9 члена

052

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ „Пейо Яворов”

9 члена

053

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ „Пейо Яворов”

9 члена

054

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ „Пейо Яворов”

9 члена

055

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ„Пейо Яворов”

9 члена

056

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 121

СУ „Пейо Яворов”

9 члена

057

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

058

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97,

 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

059

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

060

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

061

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

062

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

063

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

064

гр. Плевен

ж.к. „Сторгозия”

№ 97

ПГ по „Лозарство и винарство”

9 члена

065

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 члена

066

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 члена

067

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 члена

068

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 члена

069

гр. Плевен,

ул. „Александър

Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 члена

070

гр. Плевен

ул.”Стефан Караджа” № 20

НЧ „Извор”

9 члена

071

гр. Плевен

ул.”Дойран” № 79

Център за работа с деца

(бивш пионерски дом)

9 члена

072

гр. Плевен

ул.”Дойран” № 79

Център за работа с деца

(бивш пионерски дом)

9 члена

073

гр. Плевен

ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов” № 4

клуб

9 члена

074

гр. Плевен

ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов” № 24

Областно пътно управление

9 члена

075

гр. Плевен

ул. ,,Лозенград” № 1

ДГ ,,Пролет”

9 члена

076

гр. Плевен

ул. „Гюмюрджина” № 2

клуб на пенсионера

9 члена

077

гр. Плевен

ул. „Дойран” № 6а

клуб

9 члена

078

гр. Плевен

ул. „Цар Самуил”

№ 55

ДГ „Снежанка”

9 члена

079

гр. Плевен

ул. „Цар Самуил”

№ 55,

ДГ „Снежанка”

9 члена

080

гр. Плевен

ул. „Бяло море” № 2

НУ „Единство”

9 члена

081

гр. Плевен

ул. „Бяло море” № 2

НУ „Единство”

9 члена

082

гр. Плевен

ул. „Бяло море” № 2

НУ „Единство”

9 члена

083

гр. Плевен

ул. „Отец Паисий” № 10

СУ „Ан.Димитрова”

 

9 члена

084

гр. Плевен

ул. „Отец Паисий” № 10

СУ „Ан.Димитрова”

9 члена

085

гр. Плевен

ул. „Отец Паисий” № 10

СУ „Ан.Димитрова”

9 члена

086

гр. Плевен

ул. „Отец Паисий” № 10

СУ „Ан.Димитрова”

9 члена

087

гр. Плевен

бул. „Д. Попов” № 2

клуб на пенсионера и хора с увреждания

9 члена

088

гр. Плевен

ул. „В.Левски” № 1

(ОАПС)

9 члена

089

гр. Плевен

ул. „В.Левски” № 1

(ОАПС)

9 члена

090

гр. Плевен

ул. „П.Р.Славейков” № 12

(бивш МУЦТПО)

9 члена

091

гр. Плевен

ул. „П.Р.Славейков” № 12

(бивш МУЦТПО)

9 члена

092

гр. Плевен

ул. „Петко Р.

Славейков" № 50

клуб

9 члена

093

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

094

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

095

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

096

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ ”Иван Вазов”

9 члена

097

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

098

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

099

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

100

гр. Плевен

ул. „Ив.Вазов” № 46

СУ „Иван Вазов”

9 члена

101

гр. Плевен

пл.„Македония” № 1

клуб

9 члена

102

гр. Плевен

ул.„Иван Вазов”№15

ОУ „Цветан Спасов”

9 члена

103

гр. Плевен

ул.„Иван Вазов”№15

ОУ „Цветан Спасов”

9 члена

104

гр. Плевен

ул.„Иван Вазов”№15

ОУ „Цветан Спасов”

9 члена

105

гр. Плевен

ул. „Васил Левски” № 155

ДКТ „Иван Радоев”

9 члена

106

гр. Плевен

ул. „Васил Левски” № 155

ДКТ „Иван Радоев”

9 члена

107

гр. Плевен

ул. „П.Р.Славейков” № 23

НЧ „ЛИК”

 

9 члена

108

гр. Плевен

ул. „П.Р.Славейков”  № 12

бивш МУЦТПО

 

9 члена

109

гр. Плевен

бул. „Русе" № 6

НЧ „Христо Ботев”

9 члена

110

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

9 члена

111

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

9 члена

112

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

9 члена

113

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

9 члена

114

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

9 члена

115

гр. Плевен

ул. „Стара планина” № 6

ОУ „Васил Левски”

 

9 члена

116

гр. Плевен

ул. „Патриарх

Евтимий” № 3

НУ  „П. Евтимий”

9 члена

117

гр. Плевен

ул. „Патриарх

Евтимий” № 3

НУ „П. Евтимий”

9 члена

118

гр. Плевен

ул. „Патриарх

Евтимий” № 3

НУ „П. Евтимий”

9 члена

119

гр. Плевен

ул. „Патриарх

Евтимий” № 3

НУ „П. Евтимий”

9 члена

120

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

9 члена

121

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

9 члена

122

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

9 члена

123

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

9 члена

124

гр. Плевен

ул. „Петко

Каравелов” № 3

ОУ „Йордан

Йовков”

9 члена

125

гр. Плевен

ул. „Генерал

Столетов” № 32

ДГ „Теменуга”

9 члена

126

гр. Плевен

ул. „Генерал

Столетов” № 32

ДГ „Теменуга”

9 члена

127

гр. Плевен

ул. „Генерал

Столетов” № 32

ДГ „Теменуга”

9 члена

200

с.Беглеж,

ул. „Христо Ботев” № 6

ОУ „В.Левски”

7 члена

201

с.Бохот

ул. „Александър

Стамболийски” №31

Клуб на пенсионера и хората с увреждания

7 члена

202

с. Брестовец

 ул. „Георги Кочев” № 30

НЧ „Наука 1927”,

9 члена

203

с. Бръшляница

пл. „Свобода”№ 1

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,

9 члена

204

с.Буковлък

пл. „Център” № 7

ОУ „Св.Климент Охридски”

9 члена

205

с.Буковлък

пл. „Център” № 7

ОУ „Св.Климент Охридски”

9 члена

206

с.Буковлък

пл. „Център” № 7

ОУ „Св.Климент Охридски”

9 члена

207

с.Върбица

ул. „Георги Димитров” № 4

Клуб в кметството

7 члена

208

с. Горталово

ул. „Б.Парашкевова”

№ 9

Клуб на пенсионера

7 члена

209

с.Гривица

ул. „Букурещ” № 1

(сградата на Кметството)

 

9 члена

210

с.Гривица

ул. „Любен Каравелов”№ 8

клуб на пенсионера

 

9 члена

211

с.Коиловци

пл. „Девети септември” № 3

(сграда на ДОСО,

салон на ДОСО)

7 члена

212

с.Коиловци

пл. „Девети септември” № 3

(сграда ДОСО)

Клуб на хората с увреждания и пенсионерите)

 

7 члена

213

с.Къртожабене

ул. „Георги Димитров”№ 29

Кметство

7 члена

214

с.Къшин

ул. „Аврора” № 7

Кметство

7 члена

215

с. Ласкар

ул. „Хр.Ботев”№ 18б

Клуб на пенсионера в сградата на Кметството

7 члена

216

с. Мечка

ул. „Васил Левски” № 56

НЧ „Пробуда-1927”

9 члена

217

с. Николаево

ул. „Васил Левски” № 11

Клуб на пенсионера и хора с увреждания

7 члена

218

с. Опанец

ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 25

ОУ „Отец Паисий”

9 члена

219

с. Опанец

ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 25

ОУ „Отец Паисий”

9 члена

220

с. Пелишат

ул. „Любен Вешков” № 3

Клуб на читалището

7 члена

221

с. Радишево

ул. „Родопи” № 4

НЧ „Просвета-97”,

7 члена

222

с. Ралево

ул. „Хр.Ботев” № 4

Клуб на хора с увреждания и пенсионера в сградата на кметството

7 члена

223

гр. Славяново

ул. „Д.Благоев”№ 22

НУ „Св.Св.Кирил и Методий”,

9 члена

224

гр. Славяново

ул. „Д.Благоев”№ 22

НУ „Св.Св.Кирил и Методий”,

9 члена

225

гр. Славяново

ул. „Маршал Толбухин” № 8

СУ „Христо Ботев”

7 члена

226

гр. Славяново

ул. „Маршал Толбухин” № 8

СУ „Христо Ботев”

9 члена

227

гр. Славяново

ул. „Маршал Толбухин” № 8

СУ „Христо Ботев”

9 члена

228

с.Тодорово

пл. „Възраждане” № 2

НЧ „Бъдеще”

7 члена

229

с.Тученица

ул. „Г.Бенковски”   № 14

салон на кметството

7 члена

230

с.Търнене

ул. „Ив.Митов” № 1

салон на читалище

9 члена

231

с. Ясен

ул. „Г.Димитров”

№ 37

Ритуална зала, сграда на Културния дом

9 члена

232

с. Ясен

ул. „Г.Димитров”

№ 37

киносалон в сградата на Културния дом

9 члена

233

с. Ясен

ул. „Г.Димитров”

№ 37

малък салон в сградата на Културния дом

9 члена

234

с. Дисевица

ул. „Георги Томов” № 10

ДГ „Вит”,

9 члена

 

 

 

1.10. За Община Пордим определя общ брой 80 членове на СИК, разпределени в 10 секции, както следва:

1.10.1. Избирателна секция № 001, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.10.2. Избирателна секция № 002, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.10.3. Избирателна секция № 003, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 члена;

1.10.4. Избирателна секция № 004, с. Борислав, ул. "Георги Димитров" № 2, административна сграда - 7 члена;

1.10.5. Избирателна секция № 005, с. Вълчитрън, ул. "Балкан" № 48,  кметството - 9 члена;

1.10.6. Избирателна секция № 006, с. Згалево, ул. “Божин Чулев” № 38А, клуб на пенсионера - 7 члена;

1.10.7. Избирателна секция № 007, с. Каменец, ул.“Христо Ботев” № 8, административна сграда - 9 члена;

1.10.8. Избирателна секция № 008, с. Катерица, ул. “Георги Димитров”  № 13,  клуб на пенсионера - 7 члена;

1.10.9. Избирателна секция № 009, с. Одърне, ул. “Н. В. Грамовски” № 37, ОУ “Христо Ботев” - 9 члена;

1.10.10. Избирателна секция № 010, с. Тотлебен, ул. “Отец Паисий Хилендарски” № 9, читалище “Пробуда 1903” - 7 члена.

 

 

 

1.11. За Община Червен бряг определя общ брой 335 членове на СИК, разпределени в 39 секции, както следва:

1.11.1. Избирателна секция № 001, с. Бресте, ул. „Хр. Ботев“ № 21, младежки клуб - 7 члена;

1.11.2. Избирателна секция № 002, с. Глава, ул. „Хр. Ботев“ № 1, ОУ „Хр. Ботев“ - 7 члена;

1.11.3. Избирателна секция № 003, с. Глава, ул. „Хр. Ботев“ № 1, ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена;

1.11.4. Избирателна секция № 004, с. Горник, ул. „Петко Хр. Петков“ № 74,  ОУ „Васил Левски“ - 7 члена;

1.11.5. Избирателна секция № 005, с. Горник, ул. „Петко Хр. Петков“ № 74,  ОУ „Васил Левски“ - 9 члена;

1.11.6. Избирателна секция № 006, с. Девенци, ул. „Димитър Благоев“ № 1,  ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена;

1.11.7. Избирателна секция № 007, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СОУ „Хр. Смирненски“ - 9 члена;

1.11.8. Избирателна секция № 008, гр. Койнаре, ул. „Васил Левски“ № 13,  СУ „Хр. Смирненски“ - II база - 9 члена;

1.11.9. Избирателна секция № 009, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СУ „Хр. Смирненски“ - 9 члена;

1.11.10. Избирателна секция № 010, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СУ „Хр. Смирненски“ - 9 члена;

1.11.11. Избирателна секция № 011, гр. Койнаре, ул. „Ал.Матросов“ № 6 - 9 члена;

1.11.12. Избирателна секция № 012, с. Лепица, „Четвърта“ № 3, клуб на пенсионера - 7 члена;

1.11.13. Избирателна секция № 013, с. Радомирци, ул. „Скобелев“ № 3, ОУ „Отец Паисий“ - 9 члена;

1.11.14. Избирателна секция № 014, с. Радомирци, ул. „Г. Димитров“ № 93, НЧ „Огняна“ - 9 члена;

1.11.15. Избирателна секция № 015, с. Ракита, ул. „Радой Данчев“ № 2, клуб на пенсионер - 9 члена;

1.11.16. Избирателна секция № 016, с. Реселец, ул. „Ив. Христов“ № 56, НЧ „Тодор Попов“(малък салон) - 9 члена;

1.11.17. Избирателна секция № 017, с. Рупци, ул. „Г. Димитров“ № 53, ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена;

1.11.18. Избирателна секция № 018, с. Сухаче, ул. „В. Данова“ № 50,  НЧ „Асен Златаров -1921” - 9 члена;

1.11.19. Избирателна секция № 019, с. Телиш, ул. „Девети септември“ № 4,  ПК „Еделвайс“ - 7 члена;

1.11.20. Избирателна секция № 020, с. Телиш, ул. „Г. Димитров“ № 24, дамски клуб „Лада“ - 7 члена;

1.11.21. Избирателна секция № 021, гр. Червен бряг, ул. „Струга“ № 17,  ПГХТ „Юрий Гагарин“ - 9 члена;

1.11.22. Избирателна секция № 022, гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий“ № 37, ОУ „Христо Смирненски“ - 9 члена;

1.11.23. Избирателна секция № 023, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 23,  клуб на пенсионера - 9 члена;

1.11.24. Избирателна секция № 024, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 21,  НЧ „Н. Й. Вапцаров-1908“ - 9 члена;

1.11.25. Избирателна секция № 025, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 21,  читалище „Светлина“ - 9 члена;

1.11.26. Избирателна секция № 026, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 члена;

1.11.27. Избирателна секция № 027, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 члена;

1.11.28. Избирателна секция № 028, гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 22, ТГ „Васил Априлов“ - 9 члена;

1.11.29. Избирателна секция № 029, гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 22, ТГ „Васил Априлов“ - 9 члена;

1.11.30. Избирателна секция № 030, гр. Червен бряг, ул. „Дядо Вълко“ № 1, спортна зала - 9 члена;

1.11.31. Избирателна секция № 031, гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ № 31, ПГМЕТ „Девети май“ - 9 члена;

1.11.32. Избирателна секция № 032, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 члена;

1.11.33. Избирателна секция № 033, гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, ДГ  „Мир“ - 9 члена;

1.11.34. Избирателна секция № 034, гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ № 31, ПГМЕТ „Девети май“ - 9 члена;

1.11.35. Избирателна секция № 035, гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, ДГ  „Мир“ - 9 члена;

1.11.36. Избирателна секция № 036, гр. Червен бряг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 6, ОУ „Ал. Константинов“ - 9 члена;

1.11.37. Избирателна секция № 037, гр. Червен бряг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 6, ОУ „Ал. Константинов“ - 9 члена;

1.11.38. Избирателна секция № 038, с. Чомаковци, ул. „Хр. Ботев“ № 48, ОУ „Хр. Ботев“ - 7 члена;

1.11.39. Избирателна секция № 039, с. Чомаковци, ул. „Г.Бенковски“ № 1, културен дом (малък салон) - 7 члена.

 

 1. Разпределя по общини всички членовете на СИК според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, както и квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент на изборите през 2019 г., при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно приложение (Таблица №1), което е неразделна част от настоящето решение.

 

 1. Квотното разпределение на членовете(в т.ч. и ръководството)в СИК според числения състав на отделните комисии (9- или 7- членни) се извършва съгласно протокола от проведените консултации по чл. 91, ал. 6 от ИК, а в случаите, когато не е постигнато съгласие – от РИК - Плевен по чл. 91, ал. 12 от ИК.

 

         Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

 

 

 

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 17.02.2021 в 18:11 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения