Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 61–НС
Плевен, 02.03.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в ОБЩИНА КНЕЖА за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

   Постъпило е заявление за промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община Кнежа според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, или квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

  1. От ПП „ГЕРБ“, член на Коалиция „ГЕРБ - СДС вх. № 98/02.03.2021г. на РИК;

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ИК, РИК-Плевен

 

                                                          Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900006 съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.НАЗНАЧАВА за член на СИК  153900006 съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

3.УТВЪРЖДАВА актуален към 02.03.2021г. списък със съставите на СИК в Община Кнежа.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Приложение 1

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 02.03.2021 в 18:04 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения