Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
Плевен, 02.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ” за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

Постъпило е Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК с  вх. № 100 от 02.03.2021г.  в РИК –Плевен от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”, подадено от Найден Маринов Зеленогорски, упълномощен от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, представляващи Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”, заведено под № 30 в 13,05 ч. на 02.03.2021г. във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г. по чл. 255, ал. 1 от ИК, в 15-ти Плевенски многомандатен избирателен район. Коалицията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г.  с Решение № 2007-НС от 10.02.2021г. на ЦИК. Към предложението са приложени:

 

 1. Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК., във връзка с чл.3, ал.3 от ИК – 11 броя;
 2. Пълномощно -1 бр;

 

 

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 1999-НС от 09.02.2021г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

 

   1.Регистрира кандидатската листа на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”за участие в изборите за народни представители на 4-ти април 2021г. в Петнадесети избирателен  район – Плевенски в състав и подредба, както следва:

 

 

 

Име Презиме Фамилия

ЕГН

Постоянен адрес

1

Найден Маринов Зеленогорски

**************

**************

2

Тодор Георгиев Еленков

**************

**************

3

Свилен Петров Трифонов

**************

**************

4

Албена Симеонова Върбанова

**************

**************

5

Николай Валентинов Милев

**************

**************

6

Николай Атанасов Любенов

**************

**************

7

Златко Илиев Урумов

**************

**************

8

Петко Ивайлов Петков

**************

**************

9

Лора Илиянова Герасимова

**************

**************

10

Елена Сашева Петрова

**************

**************

11

Вихрен Калинов Крамолински

**************

**************

 

 

 

 

 1. Всяко от лицата по т.1 да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

 

 1. На всяко от лицата по т.1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител по чл. 72, ал.1, т.7 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  в тридневен срок от обявяването.  

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 02.03.2021 в 18:04 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения