Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 69–НС
Плевен, 05.03.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са заявления за промени в съставите на секционните избирателни комисии в Община Гулянци, според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, или квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски,  както следва:

 1. От КП „Обединени патриоти“  вх. №116/05.03.2021г. на РИК;

 

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ИК, РИК-Плевен

 

                                                          Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800008

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150800008 съгласно горепосочено  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2. НАЗНАЧАВА  член на СИК  150800008 съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 150800012

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150800012 съгласно горепосочено  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

2.2. НАЗНАЧАВА  член на СИК  150800012 съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

3.УТВЪРЖДАВА актуален към 05.03.2021г. списък със съставите на СИК в Община Гулянци.

 

Приложение 1

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 05.03.2021 в 17:55 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения