Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 07-НС
Плевен, 18.02.2021

ОТНОСНО: регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Чавдар Радионов Маринов за народен представител в изборите за народни представители на 04 април 2021г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

Постъпило е  заявление от Мариана Цанкова Маринова, Надка Василева Андреева и Ирена Петкова Дочева -  за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат ЧАВДАР РАДИОНОВ МАРИНОВ за народен представител в изборите за народни представители на 04 април 2021г. в Петнадесети изборен район – Плевенски, заведено с вх.№12/17.02.2021г.  в РИК Плевен , и вписан  във входящия регистър на инициативните комитети  за издигане на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 04 април 2021г. под №1 от 17.02.2021г. в 12,10 часа.

Към заявлението са  представени следните документи по чл.153, ал.4 от ИК:

 1. Протокол от заседание на 09.02.2021 г. на което е взето решение за създаване на инициативния комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в ИК 3 броя;
 3. Декларация от всеки член на ИК, по чл. 153, ал. 4, т.3 и т.4 от ИК – 3 бр.
 4. Удостоверение от банка ДСК за открита сметка на името на лицето, представляващо Инициативния Комитет и документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т.2 от ИК.
 5. Декларация от лицето представляващо Инициативния Комитет, че тази банкова сметка ще обслужва само предизборната кампания.
 6. Адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” 45, тел: 0879426519, email: [email protected]
 7. Лице за контакт: Мариана Цанкова Маринова 

РИК-Плевен извърши проверка на заявлението  и приложените към него документи, с което са изпълнени изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 1995-НС от 08.02.2021 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районна  избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  инициативен комитет за издигане на независим кандидат ЧАВДАР РАДИОНОВ МАРИНОВ, ЕГН *** за народен представител в изборите за народни представители на 04 април 2021г. в Петнадесети изборен район – Плевенски.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 18.02.2021 в 17:54 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения