Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 08–НС
Плевен, 19.02.2021

ОТНОСНО: поправка на допусната техническа грешка в Решение №07-НС от 18.02.2021г. на РИК-Плевен за Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Чавдар Радионов Маринов за народен представител в изборите за народни представители на 04 април 2021г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

Във връзка с получено по електронната поща на РИК-Плевен писмо от Мариана Цанкова Маринова, заведено в  с вх.№27 от 19.02.2021г. РИК-Плевен , с което  ни уведомяват, че е допусната техническа грешка  в изписването на адреса за кореспонденция – имейла е непълен.Изписано е [email protected] вместо правилното  [email protected]

        Въз основа на горното и на основание чл.72, ал.1, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

Допуска  поправка на  техническа грешка в Решение №07-НС от 19.02.2021г. на РИК-Плевен  за Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Чавдар Радионов Маринов за народен представител в изборите за народни представители на 04 април 2021г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски като изписаното  ,, [email protected]да се чете  [email protected].

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 19.02.2021 в 17:49 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения