Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 09–НС
Плевен, 22.02.2021

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община Белене за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 1974-НС от 02.02.2021 г. на ЦИК и  Заповед № 188 от 08.02.2021 г. на кмета на Община Белене, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 15 избирателни секции на територията на Община Белене за произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 

Избирателна

секция №

Населено място

Единен номер

001

Белене

150300001

002

Белене

150300002

003

Белене

150300003

004

Белене

150300004

005

Белене

150300005

006

Белене

150300006

007

Белене

150300007

008

Белене

150300008

009

с. Деков

150300009

010

с.Татари

150300010

011

с.Петокладенци

150300011

012

с.Кулина вода

150300012

013

с.Бяла вода

150300013

015

Белене

150300015

016

Белене

150300016

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 22.02.2021 в 18:13 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения