Заседания

Заседание от дата 22.05.2021 от 10:30 часа.

Решения

№ 04–НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : наемане на специалист - експерт към РИК за подпомагане дейността на РИК – Плевен за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 03–НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : наемане на технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК – Плевен за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 02–НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : реквизити и начин на защита на печата на Районна избирателна комисия Плевен в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 01–НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от Районна избирателна комисия Плевен в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

Календар

Решения

  • № 65-НС / 20.06.2021

    относно: Назначаване съставите на СИК в Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 64-НС / 19.06.2021

    относно: Изменение на Решение № 17-НС от 26.05.2021г. в частта за определяне броят на членовете на ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г. в Петнадесети изборен район Плевенски

  • № 63-НС / 18.06.2021

    относно: Одобряване на графичен файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски и одобряване на тираж на броя за отпечатване на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения