Контакти

Адрес

гр.Плевен, пл.Вързраждане 1,
сграда на Областна администрация
етаж 4, стая 17

Контакти

Телефон: 064880104

+359884128599

+359879353119

Председател: +359879353144

email: [email protected]

website: rik15.cik.bg

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения