Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 127-НС
Плевен, 03.10.2022

ОТНОСНО: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

1.Районна избирателна комисия Плевен констатира липсата на  документ  на Секционна избирателна секция с №152400108, а именно:Приложение №9(за  преброяване на контролните разписки).

2Районна избирателна комисия Плевенконстатира липсата на  документ  на Секционна избирателна секция с №152400127, а именно:Приложение №9(за  преброяване на контролните разписки).

 

Решението на РИК – Плевен, подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 03.10.2022 в 08:43 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения