Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 114-НС
Плевен, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК вОбщина Червен бряг, Община Плевен,Община Кнежа,Община Белене, Община Гулянци, Община Левски, Община Искър.

Постъпило е предложение от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, чрез преупълномощения представител Петко Ивайлов Петков с вх. № 424/30.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Червен бряг,

Постъпило е предложение от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, чрез преупълномощения представител Свилен Петров Трифонов с вх. № 425/30.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Плевен,

Постъпило е предложение от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, чрез упълномощения представител Захари Величков Дончев с вх. № 427/30.09.2022 г. на РИК за промяна в състава на СИК вОбщина Кнежа, Община Плевен, Община Белене, Община Гулянци

Постъпило е предложение от КП „БСП за България“, чрез упълномощения представител Свилен Маринов Атанасов с вх. № 428/30.09.2022 г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Плевен,

Постъпило е предложение от КП „БСП за България“, чрез упълномощения представител Свилен Маринов Атанасов с вх. № 436/30.09.2022 г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Плевен,

Постъпило е предложение от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, чрез упълномощения представител Ивайло Мариянов Ивайлов с вх. № 438/30.09.2022 г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Левски,

Постъпило е предложение от КП „БСП за България“, чрез упълномощения представител Павлина Кирилова Йорданова с вх. № 439/30.09.2022 г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Червен бряг,

Постъпило е предложение от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, чрез упълномощения представител Илиан Севелинов Селимски с вх. № 443/30.09.2022 г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Пордим,

Постъпило е предложение от ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, чрез упълномощения представител Иван Косев Манев с вх. № 442/30.09.2022 г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Плевен, Община Искър и Община Червен бряг

при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

         Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА членове на СИК съгласно горепосоченото предложение и анулира издадените им удостоверения.

           2.НАЗНАЧАВА членове на СИК  съгласно горепосоченото предложениеи им издава удостоверения съгласно ИК.

           3.УТВЪРЖДАВА актуален към 30.09.2022г. списък със съставите на СИК в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 30.09.2022 в 13:29 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения