Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 121-НС
Плевен, 01.10.2022

ОТНОСНО: Наемане на технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК – Плевен при приемане на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаване на книжата в ЦИК при произвеждане на избор за народни представители на 02 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Във връзка с подпомагане дейността на РИК – Плевен при приемане на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаване на книжата в ЦИК при народни представители на 02 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски е налице необходимост от допълнително наемане на технически сътрудник.

На основание чл. 63 от Изборния кодекс, във връзка с Решение
№ 1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Плевен,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

1.Наема за специалист-технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на т. 8 от Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК:  Маргаритка Василева Нешкова ЕГН ******** с административен адрес: град Плевен, ***************, вх.*****, ет.******, ап.****, считано от  20.00 часа на 02 Октомври 2022 г.  до приключване на подготовката за предаване на книжата на ЦИК при произвеждане на избор за народни представители на 02 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

            Определя съгласно т.8 от Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК Маргаритка Василева Нешкова ЕГН ******** с административен адрес: град Плевен, ***************, вх.*****, ет.******, ап.****, възнаграждение в размер на 100,00 лв. (сто лева), което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.  

 

 

 

 

 

 

     

     Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна  комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 01.10.2022 в 21:21 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения