Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
Плевен, 02.10.2022

ОТНОСНО: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400125 в община Плевен

В РИК Плевен е постъпил констативен протокол за с вх.№ 526/02.10.2022 СИК № 152400125 в Община Плевен, от който се установява, че четецът на карти на СУЕМГ не функционира правилно. В СИК е преустановено гласуването с машина.

Приложен е Протокол за наличие на предпоставки по чл.269 от ИК, както и Констативен протокол, подписан от техник на Сиела Норма.

Предвид изложеното и съобразявайки се с т.5 от решение на ЦИК с № 1282-НС/16.08.2022г, РИК Плевен

 

Р Е Ш И:

 

        В СИК 152400125 гласуването да продължи с хартиени бюлетини.

        На СИК 152400125 да бъде раздадено приложение № 83-НС-хм, по определения от РИК ред.

        С решението да бъдат запозната  Общинската администрация и длъжностните лица, определени със Заповед на Кмета по организацията и провеждане на изборите на 02.10.2022г.

 

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 02.10.2022 в 11:19 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения