Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 124-НС
Плевен, 02.10.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК - 152400035 в Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

СИК е взела решение за избор на нов секретар с протокол №1 от 02.10.2022 год., заведено в РИК - Плевен с вх. № 548 от 02.10.2022 г. Съгласно чл.72, ал.1, т.4 на Изборния кодекс.

 

На основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Плевен

 

 

Р Е Ш И :

 

 

 1. Извършва промяна в състава на СИК - 152400035 в Община Плевен, Област Плевен, назначава за член ************************* с ЕГН **************, назначава за секретар *************************** с ЕГН *************** при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в Община Плевен, Област Плевен.

 

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 02.10.2022 в 19:36 часа

Календар

Решения

 • № 128-НС / 03.10.2022

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

 • № 127-НС / 03.10.2022

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения