Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 125-НС
Плевен, 02.10.2022

ОТНОСНО: Подаден сигнал от Марио Нинов – главен експерт към КТ „Подкрепа“ гласувал в СИК № 29 в Община Червен бряг

В деловодството на РИК – Плевен е получен сигнал от Марио Нинов – главен експерт към КТ „Подкрепа“ гласувал в СИК № 29 в Община Червен бряг в 15.02 часа, заведена с вх. № 538/02.10.2022 г.

В подаденият от Марио Нинов се съдържат твърдения за нарушения от страна на Председателя на СИК 29, свързани с това, че му е направена забележка от нея да не бъде сниман по време свободно му упражняване правото на вот в изборния ден. Предоставил е и снимков материал, от който се установява, че има седнал човек пред СУЕМГ.

След запознаване с оплакванията в подаденият сигнал имащ характер на жалба, Председателят на РИК Плевен проведе разговор с представляващата СИК 29 г-жа Иванка Ангелова, която потвърди, че е направила забележка на подалия сигнал Нинов, че няма право да бъде сниман по време свободно му упражняване правото на вот в изборния ден, тъй като се явява нарушение императивните норми на ИК. В този смисъл е разпоредбата на чл. 227, ал. 1 от ИК „Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане начина на гласуване“. Освен това от проведения разговор с Председателката на СИК, която категорично оспори изнесеното в подадения сигнал, че при упражняване на вота от страна на гласоподавателите няма и не биха допуснали нарушаване на изборните правила в секциите. От началото на изборния ден е създадена организация на изборния процес, която не дава възможност правилата да бъдат нарушавани. 

Предвид горното и съобразявайки правомощията, които има Районна избирателна комисия подробно регламентирани в чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния Кодекс,

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ подаденият сигнал от Марио Нинов – главен експерт към КТ „Подкрепа“ гласувал в СИК № 29 в Община Червен бряг, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

            Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 02.10.2022 в 16:01 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения