Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 5-НС
Плевен, 13.08.2022

ОТНОСНО: наемане на специалисти експерти към РИК за подпомагане дейността на РИК – Плевен за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г.

Р Е Ш И:

 1. Наема за специалист - експерт към РИК – Плевен по смисъла на т. 7.1.  от  Решение № 1200-НС от 2 Август 2022 г. на ЦИК: Вилиан ********* Симеонов, живущ в гр. Плевен, с ЕГН ************, считано от 13.08.2022 г. до 14 дни, включително от произвеждането на изборите за за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г.    

       Определя на Вилиан ********** Симеонов, живущ в гр. Плевен, с ЕГН **************, възнаграждение по т. 7.1.  от  Решение № 1200-НС от 2 Август 2022 г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.   

 1. Наема за специалист - експерт към РИК – Плевен по смисъла на т. 7.1. от  Решение № 1200-НС от 2 Август 2022 г. на ЦИК: Анатолий *********** Манолов, живущ в гр.Плевен, с ЕГН ***************, считано от 13.08.2022 г. до 14 дни, включително от произвеждането на изборите за за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г.

       Определя на Анатолий *************** Манолов, живущ в гр.Плевен, с ЕГН **********, възнаграждение по т. 7.1.  от  Решение № 1200-НС от 2 Август 2022 г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.        

      Решението може да се оспори  пред Централната избирателна  комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 13.08.2022 в 11:18 часа

Календар

Решения

 • № 100–НС / 24.09.2022

  относно: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи” в избирателни секции на територията на Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 99–НС / 24.09.2022

  относно: Назначаване състав на СИК в място за лишаване от свобода на територията на Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

 • № 98–НС / 24.09.2022

  относно: Промени в съставите на СИК вОбщина Червен бряг,Община Плевен, Община Гулянци,Община Долна Митрополия, Община Кнежа, Община Долна Митрополия, Община Никополпри произвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения