Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 54–НС
Плевен, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпило е предложение от Кмета на Община Долна Митрополиясизх. № ИЗ – 24  - 6763/31.08.2022г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 107 от 31.08.2022 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии  на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т.4, чл.89, ал.1,чл.91, ал.11 от Изборния кодекс и Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г., на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

 

 

Р Е Ш И :

 

 

1.Назначава съставите на СИК в Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение:

 

2.Утвърждавасписъка с резервни членове за СИК в Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на2 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски,  съгласно Приложение №1 към настоящото решение:

 

3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в Община Долна Митрополия, Област Плевен

 

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 01.09.2022 в 17:12 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения