Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 63–НС
Плевен, 05.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на допуснати технически грешки в Решение № 19–НС/19.08.2022 г. на РИК-Плевен в изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г.,в Петнадесети изборен район-Плевенски.

При извършена служебна проверка РИК-Плевен установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 19–НС-19.08.2022 г. при изписване броя на членовете в секционна избирателна комисия,обслужваща подвижна избирателна кутия.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

  1. Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 19–НС-19.08.2022 г., както следва:

         В б. в/ вместо  „За СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия - 5 членове.“ да се чете:

„За СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия - 7 членове.“

Решението може да се оспори в три дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 05.09.2022 в 17:05 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения