Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Плевен, 06.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в ОБЩИНА НИКОПОЛ припроизвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпило епредложение от КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с вх. № 121/02.09.2022г. на РИК за промяна в състави на СИК в ОбщинаНикопол, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

Р Е Ш И:

ПРОМЯНА в СИК 152100005

 1. ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152100005, съгласно горепосоченото  предложение

и анулира издаденото  му удостоверение.

 1. НАЗНАЧАВА председател на СИК  152100005, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения съгласно изискванията на ИК.

    УТВЪРЖДАВА актуален към 06.09.2022г. списък със съставите на СИК в ОбщинаНикопол в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 06.09.2022 в 17:49 часа

Календар

Решения

 • № 128-НС / 03.10.2022

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

 • № 127-НС / 03.10.2022

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения