Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
Плевен, 08.09.2022

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за народни представители и на тиража за отпечатване на бюлетините при произвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

В Районна избирателна комисия  Плевен е постъпило  писмо  от ЦИК с техен изх. № НС-15-109/05.09.2022 г., заведено с вх.№ 132/06.09.2022 г. във входящия регистър на РИК, във връзка с организиране на отпечатване на бюлетините за избор за народни представители на Републиката  на 02 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район – Плевенски.

Районна избирателна комисия Плевен разгледа графичния файл с образец на бюлетината за гласуване в избор за народни представители на 02 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Районна избирателна комисия Плевен се запозна и с писмоот ЦИК с техен изх. № НС-03-32/05.09.2022 г., заведено с вх.№ 138/07.09.2022 г. относно заявения от ЦИК тираж на бюлетини по изборни райониза изборите за народни представители на 02 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Предвид  горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 ИК във връзка с Решение № 1266-НС от 15.08.2022 г. на ЦИК,  РИК Плевен

РЕШИ:

 1. Одобрява графичния файл с образец на бюлетината за народни представители за произвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Образец неразделна част от настоящото решение. 
 2. Одобрява тиража за отпечатване от 234‘100 бр. на бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 08.09.2022 в 18:17 часа

Календар

Решения

 • № 128-НС / 03.10.2022

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

 • № 127-НС / 03.10.2022

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения