Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 72–НС
Плевен, 08.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на ПСИК на територията на Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Със Заповед на Кмета на Община Гулянци№ РД-09-423/07.09.2022 г. е образуванаподвижна избирателна  секция на територията на с. Дъбован, Община Гулянци, област Плевен, заведена в РИК - Плевен с вх. № 141/07.09.2022 г. при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

         На основание чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 1233-НС/11.08.2022 г. на ЦИК и  Заповед на кмета на Община Гулянци с №РД-09-423/07.09.2022 г., Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИНЕН НОМЕР на образуваната подвижнаизбирателнасекция на територията на с. Дъбован, Община Гулянци, област Плевен, както следва:

секция 150800021, с адрес посочен в заповедта на Кмета- с. Дъбован, Община Гулянци, област Плевен, ул. Янтра № 1, ДГ „Калинка“ ет. 1,

припроизвеждане на  изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 08.09.2022 в 17:50 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения