Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 73–НС
Плевен, 08.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на ПСИК на територията на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Със Заповед на Кмета на Община Искър№ 457/08.09.2022 г. е образувана избирателна  секцияза гласуване с подвижна избирателна кутия на територията наобщина Искър,област Плевен, а именно гр. Искър, с. Долни Луковит, с. Писарово,и с. Староселци, заведена в РИК - Плевен с вх. № 142/08.09.2022 г. при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

         На основание чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 1281-НС/16.08.2022 г. на ЦИК и  Заповед на кмета на Община Искър№ 457/08.09.2022 г., Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИНЕН НОМЕР на образуваната подвижнаизбирателнасекция на територията на Община Искър, област Плевен която обхваща и населените места, както следва: гр. Искър, с. Долни Луковит, с. Писаровои с. Староселци.

секция 152300011, с адрес посочен в заповедта на Кмета–област Плевен, община Искър, гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, стая № 111, в сградата на общинска администрация гр. Искър, припроизвеждане на  изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 08.09.2022 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения