Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 76–НС
Плевен, 12.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на СИК в място за лишаване от свобода на територията на Община Плевен, обл. Плевен при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски

Със Заповед на Кмета на Община Плевен  № РД-10-1214/08.09.2022 г., заведена в РИК - Плевен с вх. № 145 от 09.09.2022 г., е образувана един брой  избирателна  секция в  място за лишаване от свобода на територията на Община Плевен, обл. Плевенпри произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

         Наоснованиечл.72,ал.1, т. 6 от Изборния кодекс, Решение№ 1233-НС/11.08.2022 г. на ЦИК и Заповед на кмета на Община Плевен№ РД-10-1214/09.09.2022 г., Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваната един брой  избирателна секция в  място за лишаване от свобода на територията на Община Плевен, обл. Плевен, както следва – 152400129 с адрес гр. Плевен, парк „Кайлъка“, Затвор - Плевен,припроизвеждане на  изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 12.09.2022 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения