Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 77–НС
Плевен, 12.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Плевен,община Белене и община Пордим припроизвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпило епредложение от ПП “Движение за права и свободи“, чрез упълномощения представител Илиян Севелинов Селимски с вх. № 150/09.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Плевен,

         Постъпило епредложение от ПП “Движение за права и свободи“, чрез упълномощения представител Илиян Севелинов Селимски с вх. № 157/11.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Плевен,

Постъпило епредложение от ПП “Движение за права и свободи“, чрез упълномощения представител Красимир Борисов Кирилов с вх. № 158/12.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Белене,

Постъпило епредложение от ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, чрез упълномощения представител Красимир Георгиев Иванов с вх. № 159/12.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Белене,

Постъпило епредложение от ПП “ГЕРБ“, чрез упълномощения представител Катя Кирилова Димитрова с вх. № 160/12.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Пордим,

при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

         Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА членове на СИК съгласно горепосочените предложения и анулира издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА членове на СИК  съгласно горепосочените предложенияи им издава удостоверения съгласно ИК.
 3. УТВЪРЖДАВА актуален към 12.09.2022г. списък със съставите на СИК в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 12.09.2022 в 17:54 часа

Календар

Решения

 • № 128-НС / 03.10.2022

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

 • № 127-НС / 03.10.2022

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения