Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 78–НС
Плевен, 12.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на ПСИК на територията на Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Със Заповед на Кмета на Община Никопол№ 247/09.09.2022 г. са образувани избирателни  секцииза гласуване с подвижна избирателна кутия на територията нагр. Никопол, заведена в РИК - Плевен с вх. № 152/09.09.2022 г. при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

         На основание чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 1281-НС/16.08.2022 г. на ЦИК и  Заповед на Кмета на Община Никопол№ 247/09.09.2022 г., Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните подвижниизбирателнасекция на територията на гр. Никопол, област Плевен, както следва:

секция 152100018, с адрес посочен в заповедта на Кмета–област Плевен, община Никопол, гр. Никопол, сграда на Общинска администрация – Никопол, стая 104, ет. 1, припроизвеждане на  изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

секция 152100019, с адрес посочен в заповедта на Кмета –област Плевен, община Никопол, гр. Никопол, сграда на Общинска администрация – Никопол, стая 105, ет. 1, припроизвеждане на  изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 12.09.2022 в 17:54 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения