Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 82-НС
Плевен, 16.09.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в Община Плевен, Община Долни Дъбник, Община Искър, Община Плевен, Община Левски, Община Червен бряг, Община Плевен припроизвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от КП “ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, чрез упълномощения представител Иван Косев Манев с вх. № 173/14.09.2022г.; № 174/14.09.2022 г.; № 175/14.09.2022 г. И № 191/16.09.2022 г. на РИК за промяна в съставите на СИК в Община Плевен, Община Долни Дъбник и Община Искър

Постъпило епредложение от ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, чрез упълномощения представител Илиан Севелинов Селимски с вх. № 177/14.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Плевен,

Постъпило епредложение от КП “ГЕРБ-СДС“, чрез преупълномощения представител Дочко Димитров Дочев с вх. № 180/15.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Левски,

Постъпило епредложение от КП “ГЕРБ-СДС“, чрез преупълномощения представител Иван Николов Новкиришки с вх. № 181/15.09.2022г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Червен бряг,

Постъпило предложение от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, чрез упълномощения представител Свилен Маринов Атанасов с вх. № 183/15.09.2022 г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Плевен,

при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

         Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА членове на СИК съгласно горепосочените предложения и анулира издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА членове на СИК  съгласно горепосочените предложения и им издава удостоверения съгласно ИК.
 3. УТВЪРЖДАВА актуален към 16.09.2022г. списък със съставите на СИК в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:46 часа

Календар

Решения

 • № 128-НС / 03.10.2022

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

 • № 127-НС / 03.10.2022

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения