Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
Плевен, 16.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на ПСИК на територията на община Долна Митрополия и назначаване състав на ПСИК в Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпила е Заповед с изх. № РД 08-445/14.09.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия, заведена в РИК - Плевен с вх. № 179/14.09.2022 г за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия /ПСИК/ на територията на Община Долна Митрополия, заедно с  писмено предложение на Кмета на Община Долна Митрополия за състав на Подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен, придружено от всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен.

 

На основание чл.72, ал.1, т.6отИзборниякодекс,Заповед на Кмета на Община Долна Митрополия№ РД-08-445/14.09.2022 и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 2 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г., на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

 

 

Р Е Ш И :

 

 1. ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваната един брой подвижна избирателна секция в Община Долна Митрополия, както следва – 151000034 с адрес гр. Долна Митрополия, ул. Трети Март“ № 29А, припроизвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 

 1. Назначава състав на ПСИК в Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г.в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение:

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в Община Долна Митрополия, Област Плевен

 

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:46 часа

Календар

Решения

 • № 128-НС / 03.10.2022

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

 • № 127-НС / 03.10.2022

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения