Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 87-НС
Плевен, 16.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на СИК в място за лишаване от свобода на територията на Община Белене, обл. Плевенпри произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Със Заповед на Кмета на Община Белене  № Л-3069/14.09.2022 г., заведена в РИК - Плевен с вх. № 201/16.09.2022 г., е образувана един брой  избирателна  секция в  място за лишаване от свобода на територията на Община Белене, обл. Плевенпри произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, Заповед на Кмета на Община Белене  №Л-3069/14.09.2022 ги на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 2 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г., на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

 

 

Р Е Ш И :

 

 1. ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваната един брой избирателна секция в  място за лишаване от свобода на територията на Община Белене, обл. Плевен, както следва – 150300014 с адрес гр. Белен, пул. „Страцин“, първи обект, корпус № 1, стая № 126,припроизвеждане на  изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 

 1. Назначава състав на ПСИК, избирателна секция в място за лишаване от свобода на територията на Община Белене, обл. Плевенпри произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г.в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение:

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в Община Белене, Област Плевен.

 

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:47 часа

Календар

Решения

 • № 128-НС / 03.10.2022

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

 • № 127-НС / 03.10.2022

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения