Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 88-НС
Плевен, 16.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на ПСИК на територията на община Плевен и назначаване състав на ПСИК в Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпило е Заповед с изх. № РД-10-1275/15.09.2022 г. на Кмета на Община Плевен, заведена в РИК - Плевен с вх. № 197/16.09.2022 г за образуване на два брояподвижнисекционни избирателни комисии /ПСИК/на територията на Община Плевени писмено предложение на Кмета на Община Плевенза състав на подвижнисекционни избирателни комисия /ПСИК/ на територията на Община Плевен, Област Плевен,придружено от всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на подвижните секционниизбирателни комисии на територията на Община Плевен, Област Плевен.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, Заповед с изх. № РД-10-1275/15.09.2022 г. на Кмета на Община Плевен на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 2 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г., на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

 

 

Р Е Ш И :

 

 1. ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуванитедва броя подвижни избирателни секции в Община Плевен, както следва – 152400130 и 152400131 и двете с адрес гр. Плевен, пл. Възраждане № 2, припроизвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 

 1. Назначава състав на ПСИК в Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г.в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение:

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в Община Плевен, Област Плевен.

 

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:47 часа

Календар

Решения

 • № 128-НС / 03.10.2022

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

 • № 127-НС / 03.10.2022

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения