Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
Плевен, 19.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на ПСИК и назначаване състав на ПСИК в Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпила е Заповед № 400/15.09.2022 г. на кмета на Община Кнежа, заведена в РИК - Плевен с вх. № 168/13.09.2022 г за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия /ПСИК/ на територията на Община Кнежа, заедно с  писмено предложениес изх. № 3700-39/13.09.2022 г., на Кмета на Община Кнежа за състав на Подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Кнежа, Област Плевен, придружено от всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Кнежа, Област Плевен.

 

На основание чл.72, ал.1, т.6отИзборниякодекс,Заповед на Кмета на Кнежа № 400/15.09.2022 г. и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 2 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г., на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

 

 1. ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваната един брой подвижна избирателна секция в Община Кнежа, както следва – 153900018 с адрес гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, ет. 1, стая 105, с обхват: гр. Кнежа, с. Лазарово, с. Бреница и с. Еница, припроизвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.
 2. Назначава състава на ПСИК в Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г.в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение:
 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в Община Кнежа, Област Плевен

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:21 часа

Календар

Решения

 • № 128-НС / 03.10.2022

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

 • № 127-НС / 03.10.2022

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения