Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС
Плевен, 19.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на ПСИК и назначаване състав на ПСИК в Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпила е Заповед № РД-09-416/16.09.2022г. на Кмета на Община Червен бряг, заведено в РИК - Плевенс вх. № 196/16.09.2022г. за образуване на две избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия /ПСИК/ на територията на община Червен бряг.

Постъпило е Писмено предложение с рег. № 94-00-12/17.09.2022 г. на кмета на Община Червен бряг, заведено в РИК - Плевен с вх. № 220/19.09.2022 г. за назначаване на съставите на ПСИК на територията на Община Червен бряг, придружено от всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Червен бряг, Област Плевен.

 

На основание чл.72, ал.1, т.6отИзборниякодекс,Писмено предложение с рег. № 94-00-12/17.09.2022 г. на кмета на Община Червен бряги на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 2 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г., на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И :

 1. ФОРМИРА ЕДИННИТЕ НОМЕРА на образуваните подвижниизбирателнисекции на територията на Община Червен бряг, както следва:
 • секция 153700040, с адрес посочен в заповедта на Кмета –гр. Червен бряг, СУ „Д-р Петър Берон“ I база
 • секция 153700041, с адрес посочен в заповедта на Кмета - гр. Червен бряг, СУ „Д-р Петър Берон“ I база

припроизвеждане на  изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 1. Назначава съставите на ПСИК в Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г.в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение:
 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в Община Червен бряг, Област Плевен

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:21 часа

Календар

Решения

 • № 128-НС / 03.10.2022

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

 • № 127-НС / 03.10.2022

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения